Demonic Sightings sa Buong Mundo

______________________________________________________________

Sinabi ni Exorcist Msgr. Si Stephen Rossetti ay may napaka-aktibong pagkarga ng kaso ng mga pag-aari ng demonyo, at sa bawat kaso, dalawang matingkad na aral ang patuloy na lumalabas: ang mga demonyo ay nagtataglay o nanliligalig sa mga tao sa maraming paraan (kahit na hindi sila pumapasok sa isang katawan), at sila ay tiyak na natalo ng kapangyarihan. ni Kristo at ng Kanyang Simbahan—at lalo na sa pamamagitan ng mga panawagan sa Mahal na Ina.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.