Mga Ligtas na Kanlungan

_______________________________________________________________

Mensahe ng Banal na Espiritu

(01) Ang Mga Ligtas na Kanlungan ay mga lugar na matutuluyan upang hindi ka masiraan ng loob.

(02) Magkakaroon sila ng mga bulaklak at magagandang tanawin ng mga burol, mga bundok at mga eroplano kung saan mananatili ang nobya.

(03) Hanggang sa dumating ang panahon ng pag-aani at Siya ay dumating na parang magnanakaw sa gabi.

(04) Mga prutas na puno at maple syrup na tumutubo sa mahalagang lupain at mga baka at usa at mga pabo nang sagana para sa lahat ng aking mga anak.

(05) Na handang ibigay ang kanilang buhay para sa Kaharian. Mayroon silang maka-Diyos na karunungan at lalayo sila sa mundong ito at aakyat sa mundo.

(06) Dapat kang maniwala at maging bahagi ng mga komunidad na ito, kung saan magkakaroon ka ng lahat ng annuity.

(07) Aakyat sila at sasalubungin si Kristo sa himpapawid.

(08) Hindi lahat ay mangahas.

(09) Kayong lahat ay magiging bahagi ng katawan gaya ng ginagawa ng bawat miyembro ng layunin nito at hinding-hindi madarama na walang halaga.

(10) Tingnan ang larawan at tingnan ang kagandahan ng lahat ng larawan ng kalikasan na nilikha ng Ama upang tayo ay maging malaya at makalakad kasama Siya sa hardin.

(11) At tingnan ang sinag ng mga kulay na napakaganda hindi mo man lang paniwalaan ang iyong mga mata ngunit makikita mo ang iyong puso ay sumasang-ayon na ginawa Niya ang lahat para sa iyo at para makita ng lahat.

(12) Siya ay may pagmamahal at ibinahagi ito sa Kanyang mga anak upang tayo ay matupad.

(13) Tumingin sa paligid at amuyin ang mga rosas. Ingatan ang iyong puso mula sa kasamaan upang hindi ka makalakad sa lahat ng kaguluhan.

(14) Manatiling nakatutok sa lahat ng kagandahang nais mong maging bahagi bago dumating ang isang kaaway upang saksakin tayo mula sa kaloob ng pag-ibig. Dumating siya para magnakaw, siya ang magnanakaw.

(15) Buuin ang iyong mga Ligtas na Kanlungan na nilalayon upang mapanatili at panatilihing sama-sama tayo sa lahat ng uri ng panahon.

_______________________________________________________________

This entry was posted in English and tagged . Bookmark the permalink.