Bagong pagkakasunud-sunod ng Mundo

_______________________________________________________________

Bagong pagkakasunud-sunod ng Mundo (NWO) ay tumutukoy sa isang pandaigdigang pagsasabwatan na ginawa ng isang napakalakas at maimpluwensyang grupo ng mga indibidwal na may kaugnayan sa genetiko sa pinakamataas na mataas na antas —  kabilang ang mga mayayamang tao, pinuno ng pulitika at taga-Europa Maharlika — upang lumikha ng Pandaigdigang Pasistang Pamahalaan sa ilalim ng ahenda ng NWO. Ang London at Brussels ay magiging mga sentro ng kontrol ng systema.

Nagpatotoo si Pawl Warburg sa harap ng Senado ng US noong Pebrero 17, 1950:

“Magkakaroon tayo ng pandaigdigang pamahalaan sa gusto mo man o hindi. Ang tanging tanong ay kung ang gobyernong iyon ay makakamit sa pamamagitan ng pananakop o pagsang-ayon.”

Ang pagkuha at pagsasama-sama ng higit na kayamanan at kapangyarihang pampulitika ay ang puwersang nagtutulak ng NWO. Nilalayon nila ang kabuuang kontrol sa Sangkatauhan at ang pagbawas ng populasyon ng mundo ng dalawang-katlo, sa pamamagitan ng mga digmaan, taggutom, sakit, at bilang ng mga bata bawat pamilya.

Ang NWO ay magkakaroon ng iisang palitan yunit, isang unipormeng legal na sistema, isang sistemang militar, at magiging isang kapakanan estado. Gagantimpalaan nito ang mga conformist ng subsistence at ang mga dissidente ay magugutom. Ang pribadong pagmamay-ari ng mga baril o armas ay ipagbabawal.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.