Chúa Nhật Lễ Lá tại Giêrusalem năm 2022

______________________________________________________________

Cuộc rước kiệu tiến về Giê-ru-sa-lem.

______________________________________________________________

Những người theo đạo Cơ đốc kỷ niệm vào Chủ nhật Lễ Lá, ngày Chúa Giê-su khải hoàn tiến vào thành Giê-ru-sa-lem, vài ngày trước khi ngài bị đóng đinh.

Ngày này được chính thức gọi là Chúa Nhật Thương Khó. Phụng vụ bắt đầu với nghi thức làm phép và rước lá, nhưng sự chú ý hàng đầu được dành cho phần đọc dài Bài Thương khó, với các phần do linh mục, người đọc sách và cộng đoàn đảm nhận. Các thành viên của hội thánh thường mang những lá cọ về nhà để làm lễ vật, và một số trong số chúng được đốt vào năm sau để làm tro cho Thứ Tư Lễ Tro.

Chủ Nhật Lễ Lá là một lễ linh đình của Cơ đốc giáo rơi vào Chủ nhật trước lễ Phục sinh. Lễ này được nhắc đến trong bốn sách Phúc âm kinh điển, và đánh dấu ngày đầu tiên của Tuần Thánh, tuần cuối cùng của Mùa Chay trước Chúa Nhật Phục Sinh.

______________________________________________________________

This entry was posted in Việt and tagged . Bookmark the permalink.