Luz de Maria, 7 Aprilie 2023

_______________________________________________________________

MESAJUL SFINTEI FECIOARE MARIA
DAT IUBITEI SALE FIICE, LUZ DE MARIA
VINEREA SFÂNTĂ 7 APRILIE 2023

Preaiubiți copii ai Inimii Mele,


O CRUCE DE LEMN POARTĂ FIUL MEU, ESTE MAI GREA PENTRU CĂ EA CONȚINE PĂCATELE ÎNTREGII OMENIRI…
O, VINERI SFÂNTĂ, ÎN CARE FIUL MEU DIVIN A SUFERIT NEDESCRISUL!


Trupul Său Divin a suferit tortura și în fiecare act de tortură a iertat, nu numai pe cel care-L flagela sau Îl lovea sau Îi scuipa Chipul Său Divin, dar se ruga pentru cei care-L umileau.


S-a rugat pentru aceia care în duminica floriilor Îl ovaționau și pe drumul Calvarului Îl insultau, Îl numeau „belzebut” și Îi strigau cu voce tare: răstignește-L! Creatura umană în interiorul înfăptuirii și acțiunii sale, împărtășește acest procedeu a aceluia care, cu cuvinte de lingușire îl fac pe altul să se simtă bine, dar apoi, când dintr-un motiv acel frate îl deranjează, este mai rău decât aceia care în duminica floriilor au trecut de la a-L ovaționa, să ceară moartea pe cruce a Fiului Meu Divin.


Acesta, iubiți copii, este un mare și grav păcat pentru că, când invidia sau gelozia unei creaturi umane o ia, este greu ca să se oprească până când simte că a vărsat toată molestarea lui, transformat în otravă împotriva fratelui său.


CUM A FOST RĂSTIGNIT FIUL MEU, ACEA RĂSTIGNIRE SE REPETĂ CONSTANT ÎN CREATURILE UMANE CARE SUFERĂ TOT FELUL DE NECAZURI.


Totul se bazează în iubirea pe care Fiul Meu Divin o varsă asupra voastră. Legea este Iubirea Divină și copiii Mei trebuie să lupte pentru ca acea iubire să fie baza peste care se edifică înfăptuirea și acțiunea.


PE UN LEMN FIUL MEU A SUFERIT PÂNĂ LA MOARTEA LUI, DEȘI MOARTEA NU L-A ÎNVINS, DAR EL A ÎNVINS MOARTEA.


Copii iubiți, este necesar să vă amintiți cuvintele Fiului Mei Divin pe Cruce:


Tată, iartă-i căci nu știu ce fac” (Lc 23, 24). Este omenirea acestui moment, este pentru fiecare dintre voi faptul că Fiul Meu Divin a exclamat acel „Tată, iartă-i”. Fără a valorifica darul vieții, fără responsabilități asupra actelor voastre, așa trăiți adorând răul și disprețuind binele, așa trăiți în trădări, așa trăiți fără a învăța din căderi, așa trăiți și încă mai mult. Pentru voi, copii, Fiul Meu Divin a exclamat: „…pentru că nu știu ce fac”.


Femeie, iată aici pe fiul Tău”… (In 19, 26-27)
Câte mame nu sunt mame prin propria decizie!
Câți copii disprețuiesc pe mamele lor la bătrânețe!
Câte mame maltratate de copiii lor și câți copii care arată necaz pentru mamele lor!
Câte mame spirituale privesc că iubesc până la moarte pe un fiu spiritual!
Acea iubire pură, acea iubire care dă viața ei pentru fiul este, așa și până la infinit, iubirea Fiului Meu pentru fiecare dintre voi.


Eu te asigur că astăzi vei fi cu Mine în paradis” (Lc 23, 43). Marea mostră a Milostivirii Divine:
Cine se căiește în ultima clipă, cine Îl recunoaște Regele Cerului și Pământului, câștigă Cerul. Mare lecție, copii, dar nu știți dacă toți veți avea marea ocazie de a fi în ultima clipă precum cel pe care îl cunoașteți ca hoțul căit. Nu așteptați, copiii Mei, în acest moment Brațul Tatălui a căzut și cupa aproape se golește: căiți-vă, convertiți-vă și strigați Milostivire!


Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Mt 27, 46) Omenirea se găsește îndepărtată de Ful Meu Divin, de această Mamă și de Ajutoarele Cerului pentru voi. În încercări veniți la Fiul Meu Divin, pe care înainte nu Îl cunoșteați și după ce L-ați cunoscut, vă întoarceți la vechea viață. Acesta este momentul pentru ca să pronunțați: „să nu fie Voia Mea, Tată, dar Voia Ta” (Lc 22, 42)


Mi-e sete” (In 19, 28) Fiul Meu Divin are sete de suflete, suflete pe care în această generație în special, Fiul Meu Divin dorește să le recupereze, suflete care sunt forța mariană, forța rugătoare, forța credinței cu care copiii Mei vor reda Pământul, Creatorului lui. Dați-I să bea Fiului Meu Divin suflete pure, suflete doritoare de a sluji fratern, suflete credincioase, suflete sfinte.


S-a împlinit” (In 19, 30) Fiul Meu a îndeplinit Voința Tatălui Său în toate, până la moartea pe Cruce. A înviat a treia zi și este așezat la dreapta Tatălui.


Tată, în Mâinile Tale încredințez Sufletul Meu” (Lc 23, 46) Fiul Meu Divin se dăruiește Tatălui și expiră Sufletul Lui…
Ascultarea este atât de indispensabilă în copiii Fiului Meu Divin.
Ascultarea nu știți să o mențineți pentru că nu știți să iubiți corect.
Ascultarea este cea pe care o mențineți păstrată cu cheie pentru că nu vă convine să vă supuneți Voinței Divine. Și aceasta pentru că ego ul uman depășește Voința Lui Dumnezeu în creatura umană.


Vă chem să postiți, dacă v-o permite sănătatea.


Vă invit să participați la liturghia de adorare a Sfintei Cruci.


Rugați-vă Crezul și participați la Calea Crucii.


ÎNSOȚIȚI PE FIUL MEU DIVIN, ÎNSOȚIȚI-L, ADORAȚI-L PENTRU CEI CARE NU ÎL ADORĂ.


Iubiți copii ai Inimii Mele, vă binecuvântez.


Mama Maria


BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT

COMENTARIUL LUZ DE MARIEI


Fraților, vă invit să ne rugăm:


Cele cinci Răni ale Tale să fie gravate în inima mea pentru a nu Te ofensa,
coroana Ta de spini să pecetluiască gândurile mele,
cuiele Mâinilor Tale să oprească răul pe care ale mele voiesc să-l provoace,
cuiele Picioarelor Tale să le oprească pe ale mele pentru a supune ființa mea întreagă în Tine
și să nu găsesc eu mulțumire, dacă de lângă Tine doresc să fug.


Sufletul Lui Cristos, sfinţeşte-mă,
Trupul Lui Cristos, mântuieşte-mă,
Sângele Lui Cristos, aprinde-mă de dragoste,
Apa Coastei Lui Cristos, spală-mă,
Patima lui Cristos, întăreşte-mă,
O, bune, Isuse, ascultă-mă,
În Rănile Tale ascunde-mă.
Nu mă lăsa să mă despart de Tine,
De vrăjmaşul cel rău mă apără,
În ceasul morţii mele cheamă-mă
Şi porunceşte-mi să vin la Tine,
Ca să Te laud cu sfinţii Tăi,
În vecii vecilor.

Amin.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Română and tagged . Bookmark the permalink.