Sumulat tungkol sa Mga Anghel na Tagapangalaga

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Hiniling sa akin ng Banal na Espiritu na sumulat tungkol sa mga Anghel na Tagapag-alaga sa Misa ng Linggo ng Marso 26, 2023.

IKasunod ito ng isinalin na sipi ng artikulo Luz de Maria, March 27, 2023.

Mga Anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

SA PANAHON NA ITO, ANG GAWA NG MAKALANGIT MGA LEHIYON, NG IYONG MGA TAGAPANALAGA MGA ANGHEL, AY HIGIT PA SA ANO KAYA MONG ISIPIN. Nasusumpungan namin ang aming sarili sa isang espirituwal na pakikibaka (Eph. 6:12), na patuloy na ipinagtatanggol ka laban sa mga tukso. Mas ipagtatanggol ka namin laban sa Ang Antikristo at sa kanyang masasamang hukbo.

Ang Dakilamg Digmaang Espirituwal ay nagaganap.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.