Khoảnh khắc Chúa chết trên thập tự giá

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Chúa Giê-su lại kêu một tiếng lớn và trút thần khí.

Sau đó, này, bức màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới; và đất rung chuyển, đá vỡ ra, và mồ mả mở ra; và nhiều xác của các thánh đã an giấc đã sống lại; và sau khi Ngài sống lại, họ ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người.

Vì vậy, khi viên đại đội trưởng và những người theo ông canh giữ Chúa Giê-su, thấy động đất và những việc đã xảy ra, họ vô cùng sợ hãi mà nói: “Quả thật, người này là Con Đức Chúa Trời!”

(Ma-thi-ơ 27:50-54)

______________________________________________________________

This entry was posted in Việt and tagged . Bookmark the permalink.