Chwila, w której Chrystus umarł na Krzyżu

______________________________________________________________

______________________________________________________________

A Jezus ponownie zawołał donośnym głosem i oddał ducha.

Wtedy oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu; i ziemia się zatrzęsła, skały pękły i groby się otworzyły; i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wskrzeszonych; a wychodząc z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do świętego miasta i ukazali się wielu.

Kiedy więc setnik i jego towarzysze, którzy strzegli Jezusa, zobaczyli trzęsienie ziemi i to, co się stało, bardzo się przestraszyli, mówiąc: „Prawdziwie ten był Synem Bożym!”

(Ew. Mateusza 27:50-54)

______________________________________________________________

This entry was posted in Polski and tagged . Bookmark the permalink.