Wektu Kristus Seda ing Kayu Salib

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Gusti Yesus banjur mbengok maneh kanthi swara sora lan masrahake nyawane.

Lah, geberé Padaleman Suci suwèk dadi loro saka ndhuwur tekan ngisor; lan bumi gonjang-ganjing, watu-watu padha bengkah, lan kuburan-kuburan padha mbukak; lan akeh wong suci sing wis padha turu padha tangi; Sawisé wunguné Gusti Yésus terus metu sangka kuburan lan pada mlebu nang kuta suci lan pada ngaton marang wong okèh.

Jawa 1994: Nalika komandhané lan kanca-kancané sing njaga Gusti Yésus weruh lindhu lan lelakon mau, wong-wong pada wedi banget lan ngomong: “Sanyata tenan iki Anaké Gusti Allah!”

( Matéus 27:50-54 ).

______________________________________________________________

This entry was posted in Basa Jawa and tagged . Bookmark the permalink.