Okamžik, kdy Kristus zemřel na Kříži

______________________________________________________________

______________________________________________________________

A Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a vydal svého ducha.

Potom, hle, chrámová opona se roztrhla na dvě části shora dolů; a země se otřásla a skály se rozlomily a hroby se otevřely; a mnoho těl svatých, kteří zesnuli, bylo vzkříšeno; a vyšli z hrobů po Jeho vzkříšení, šli do svatého města a ukázali se mnohým.

Když tedy setník a ti, kteří s ním hlídali Ježíše, viděli zemětřesení a to, co se stalo, velmi se báli a řekli: „To byl opravdu Syn Boží!

(Matouš 27:50-54)

______________________________________________________________

This entry was posted in Čeština and tagged . Bookmark the permalink.