Ιησούς Δευτέρα Παρουσία

______________________________________________________________

______________________________________________________________

«Πολλοί ψευδοπροφήτες θα προκύψουν και θα εξαπατήσουν πολλούς. και λόγω της αύξησης των κακών, η αγάπη των πολλών θα παγώσει. Αυτός όμως που θα φυλάξει μέχρι τέλους θα σωθεί. Και αυτό το ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχτεί σε όλο τον κόσμο ως μαρτυρία σε όλα τα έθνη, και τότε θα έρθει το τέλος». (Ματθαίος 24:11-14)

«Πάρε ένα μάθημα από τη συκιά. Όταν το κλαδί του γίνεται τρυφερό και βγάζει φύλλα, ξέρεις ότι το καλοκαίρι είναι κοντά». (Ματθαίος 24:32)

Ο Χριστός χρησιμοποίησε την εκβλάστηση της συκιάς ως αναλογία για γεγονότα κοντά στη Δευτέρα Παρουσία Του.

«Αλλά για εκείνη την ημέρα και την ώρα κανείς δεν ξέρει, ούτε οι άγγελοι του ουρανού, ούτε ο Υιός, παρά μόνο ο Πατέρας». (Ματθαίος 24:36)

Ο Ιησούς προειδοποίησε ότι θα μάθουμε την εποχή της επιστροφής Του και ο χρόνος πλησιάζει στα Σημεία των Τελικών Καιρών

«Γι’ αυτό, μείνε ξύπνιος! Γιατί δεν ξέρεις ποια μέρα θα έρθει ο Κύριός σου. Να είστε σίγουροι για αυτό: αν ο κύριος του σπιτιού του σπιτιού γνώριζε την ώρα της νύχτας που ερχόταν ο κλέφτης, θα έμενε ξύπνιος και δεν θα άφηνε να του διαρρήξουν το σπίτι. Έτσι, πρέπει επίσης να είστε προετοιμασμένοι, γιατί σε μια ώρα που δεν περιμένετε, θα έρθει ο Υιός του Ανθρώπου». (Ματθαίος 24:42-44)

Πρέπει να παραμείνουμε στην κατάσταση της χάρης και να αυξάνουμε την πνευματικότητα. Το Άγιο Πνεύμα είναι η κύρια πηγή πνευματικής δύναμης.

______________________________________________________________

This entry was posted in Ελληνικά and tagged . Bookmark the permalink.