Powtórne Przyjście Jezusa

______________________________________________________________

______________________________________________________________

„Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą; a z powodu wzrostu zła miłość wielu oziębnie. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I ta ewangelia królestwa będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom, a potem nadejdzie koniec”. (Ew. Mateusza 24:11-14)

„Wyciągnij lekcję z drzewa figowego. Kiedy jego gałąź mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato”. (Mateusz 24:32)

Chrystus użył pączkowania drzewa figowego jako analogii do wydarzeń bliskich Jego Drugiemu Przyjściu.

„Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec”. (Mateusza 24:36)

______________________________________________________________

Jezus ostrzegł, że poznamy czas Jego powrotu, a czas zbliża się do Znaków Końca Czasów.

„Dlatego czuwajcie! Bo nie wiecie, w którym dniu przyjdzie wasz Pan. Bądźcie tego pewni: gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie w nocy przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Także i wy musicie być przygotowani, bo o godzinie, której się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. (Ew. Mateusza 24:42-44)

Pozostańmy w stanie łaski i wzrastajmy duchowo. Duch Święty jest głównym źródłem mocy duchowej.

______________________________________________________________

This entry was posted in Polski and tagged . Bookmark the permalink.