Ježiš Druhý Príchod

______________________________________________________________

______________________________________________________________

„Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých; a kvôli nárastu zla vychladne láska mnohých. Ale ten, kto zachová až do konca, bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude kázať po celom svete na svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec.“ (Matúš 24:11-14)

„Naučte sa z figovníka. Keď jeho konár zmäkne a vyrašia listy, viete, že leto je blízko.“ (Matúš 24:32)

Kristus použil pučanie figovníka ako analógiu pre udalosti blízko Jeho Druhého príchodu.

“Ale o tom dni a hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec.” (Matúš 24:36)

Ježiš varoval, že budeme poznať obdobie Jeho návratu a čas sa rýchlo blíži podľa znamení konca časov.

„Preto zostaň hore! Lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Presvedčte sa o tom: keby pán domu vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, bol by bdel a nenechal by sa vlámať do svojho domu. Tak aj vy musíte byť pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, ktorú neočakávate.” (Matúš 24:42-44)

Mali by sme zostať v stave milosti a rásť v duchovnosti. Duch Svätý je hlavným zdrojom duchovnej sily.

______________________________________________________________

This entry was posted in Slovenský and tagged . Bookmark the permalink.