Trời Mới Đất Mới

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

“Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, biển cũng không còn nữa. Tôi đã thấy Thành Thánh, Giê-ru-sa-lem Mới, từ trên trời từ nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sẵn sàng như một cô dâu ăn mặc đẹp đẽ đón chồng mình. Và tôi nghe một tiếng lớn từ ngai nói: ‘Kìa! Nơi ở của Đức Chúa Trời hiện đang ở giữa dân chúng, và Ngài sẽ ở với họ. Họ sẽ là dân của Người, và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ và là Thiên Chúa của họ. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng. Sẽ không còn chết chóc, than khóc, khóc lóc hay đau đớn nữa, vì trật tự cũ của vạn vật đã qua đi.’” (Khải Huyền 21:1-4)

_______________________________________________________________

Đức Chúa Trời sẽ tạo dựng Trời Mới Đất Mới khi Chúa Giêsu Đến Lần Thứ Hai. Những người đã chết trong Đấng Christ sẽ sống trong Thiên đàng Mới về thể xác và linh hồn, và những người sống trong Đấng Christ sẽ sống với Ngài trên Trái đất Mới giống như Đức Chúa Trời đã tạo dựng nó trước tội nguyên tổ.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Việt and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.