Chúa Giêsu Đến Lần Thứ Hai

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

“Nhiều tiên tri giả sẽ dấy lên và lừa gạt nhiều người; và vì tội ác gia tăng, tình yêu của nhiều người sẽ nguội lạnh. Nhưng ai kiên trì đến cùng sẽ được cứu độ. Và phúc âm này của vương quốc sẽ được rao giảng khắp thế giới như một nhân chứng cho tất cả các quốc gia, và rồi ngày tận thế sẽ đến.” (Ma-thi-ơ 24:11-14)

“Hãy học một bài học từ cây vả. Khi nhánh nó trở nên non nớt và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết rằng mùa hè đã gần đến.” (Ma-thi-ơ 24:32)

Chúa Giê Su đã sử dụng sự đâm chồi của cây vả để so sánh với các sự kiện gần Ngày Tái Lâm của Ngài.

“Nhưng về ngày và giờ đó thì không ai biết được, kể cả các thiên sứ trên trời hay người Con, nhưng chỉ một mình Chúa Cha mà thôi.” (Ma-thi-ơ 24:36)

Chúa Giê-su đã cảnh báo rằng chúng ta sẽ biết mùa trở lại của Ngài và thời gian đang đến rất nhanh theo Dấu hiệu của Thời kỳ Cuối cùng.

“Vì thế, hãy tỉnh thức! Vì bạn không biết ngày nào Chúa của bạn sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông thức canh, không để cho khoét vách nhà mình. Các con cũng vậy, các con hãy chuẩn bị sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến trong giờ các con không ngờ.” (Ma-thi-ơ 24:42-44)

Chúng ta nên ở trong tình trạng ân sủng và Tăng trưởng Tâm linh. Chúa Thánh Thần là nguồn chính yếu của sức mạnh tâm linh.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Việt and tagged . Bookmark the permalink.