Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

“Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan en er was geen zee meer. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, klaargemaakt als een bruid die prachtig gekleed is voor haar man. En ik hoorde een luide stem vanaf de troon zeggen: ‘Kijk! Gods woonplaats is nu onder de mensen en hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Hij zal elke traan uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn of rouw of huilen of pijn, want de oude orde der dingen is voorbij.’” (Openbaring 21:1-4)

_______________________________________________________________

God zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde creëren bij de Jezus Wederkomst. Zij die in Christus gestorven zijn, zullen met lichaam en ziel in de Nieuwe Hemel leven, en zij die in Christus leven zullen met Hem op de Nieuwe Aarde leven zoals God die voor de erfzonde had geschapen.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Nederlands and tagged . Bookmark the permalink.