Jezus Wederkomst

______________________________________________________________


______________________________________________________________

“Vele valse profeten zullen opstaan en velen misleiden; en door de toename van kwaaddoen zal de liefde van velen verkoelen. Maar wie tot het einde toe bewaart, zal behouden worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal over de hele wereld worden gepredikt als een getuigenis voor alle naties, en dan zal het einde komen.’ (Matteüs 24:11-14)

“Leer een les van de vijgenboom. Als de tak zacht wordt en de bladeren ontkiemen, weet je dat de zomer nabij is.” (Matteüs 24:32)

Jezus gebruikte het uitlopen van de vijgenboom als een analogie voor gebeurtenissen in de buurt van zijn wederkomst.

“Maar van die dag en dat uur weet niemand iets, noch de engelen van de hemel, noch de Zoon, maar alleen de Vader.” (Matteüs 24:36)

Jezus waarschuwde dat we het seizoen van Zijn wederkomst zullen kennen, en de tijd nadert snel volgens de Tekenen van de Eindtijd.

“Blijf daarom wakker! Want u weet niet op welke dag uw Heer zal komen. Wees hier zeker van: als de heer des huizes het uur van de nacht had geweten waarop de dief zou komen, zou hij wakker zijn gebleven en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Zo moet ook jij voorbereid zijn, want op een uur dat je niet verwacht, zal de Zoon des Mensen komen.” (Matteüs 24:42-44)

We moeten in de staat van genade en spirituele groei blijven. De Heilige Geest is de belangrijkste bron van geestelijke kracht.

______________________________________________________________

This entry was posted in Nederlands and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.