Tag Archives: Christ Early Ministry

Bukang-liwayway ng Pampublikong Ministeryo ni Kristo

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Si Kristo ay gumawa ng maraming himala sa bukang-liwayway ng Kanyang pampublikong ministeryo. Ipinangaral niya ang mabuting balita, nagpalayas ng mga demonyo at nagpagaling ng mga taong may maraming karamdaman, kabilang ang pagkabulag at pagkalumpo. Pumasok si Kristo … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Bukang-liwayway ng Pampublikong Ministeryo ni Kristo

Dawn of Christ’s Public Ministry

______________________________________________________________     ______________________________________________________________   Christ performed many miracles in the dawn of His public ministry.  He preached the good news, expelled demons and healed people with many infirmities, including blindness and paralysis. Christ entered the synagogue in Nazareth, where … Continue reading

Posted in English | Tagged | 4 Comments