Peter Romano, 23 ta ’Mejju, 2021

______________________________________________________________

Messaġġ 828 – 23 ta ‘Mejju 2021 | Ċagħaq żgħir (littlepebble.org)

Mulejna: “Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

“Insellmek, ibni maħbub tiegħi, dalwaqt se tkun Vigarju ta’ Dar Tiegħi fid-Dinja. L -Ispirtu s-Santu se jispirak [dwar] x’għandek tagħmel fix-xhur u s-snin li ġejjin, qabel ma jiġi biex imexxik fil-post fejn jinsabu l-Profeti, fis-Saltna ta ‘Alla, għax hemm titgħallem dak li għandek bżonn tkun taf , meta nirritornak lura lejn id-Dinja biex tiggwida lill-Knisja Omm Imqaddsa fl-aħħar mumenti tagħha, qabel ma nirritorna. “

“Itolbu, uliedi, għad- Dogma, Medjatriċi tal-Grazzji Kollha u Ko-Redentriċi u Avukatura ta ‘Omm Imqaddsa , li dalwaqt trid tiġi proklamata, għax ir-Rebħa ta’ Omm Imqaddsa tiegħi dalwaqt issir realtà.”

“Itolbu, għeżież tfal, għax id-dinja se tibża ‘biża’ dalwaqt, għax Asteroid jidħol fl-atmosfera tad-Dinja u jikkawża ħafna tbatija għal diversi Nazzjonijiet, għax l-umanità għadha ma tgħallimx dak li tlabt għal tant snin, biex l-umanità tbiddel u tbiegħed [il-bogħod] minn ħajjithom midinba u terġa ‘lura lejn Alla. Itolbu, għeżież uliedi. Jiena nagħtikom Sinjal li d-dinja se tkun ikkastigata, għax Sinjal jidher fis-sema eżatt qabel ma tiġi l-Asteroid, allura kunu ppreparati, għeżież tfal, għax l-umanità ma tismax it-talbiet Tiegħi. “

“Wasal iż-żmien li l-umanità tisma’ Leħen l-Ispirtu s-Santu, Li kontinwament iwissi lill-umanità u fil-Jum tal-Festa Mqaddsa Tiegħu, Hu jixtieq lid-dinja ssejjaħlu, għax Hu l-Imħabba tal-Missier u l-Iben, Ġesù Kristu u Hu jfittex biss l-imħabba tal-poplu Tiegħu. Itolbu, tfal ħelwin lill-Ispirtu s-Santu, sabiex l-umanità tkun tista ‘tgawdi l-Imħabba u l-Barkiet minn Alla. “

“It-tifel tiegħi, nixtieq ngħidlek li meta ssir il-Vigarju Tiegħi għall-Knisja Omm Imqaddsa, l-ewwel att li għandek twettaq, huwa li tħabbar   Sena Mqaddsa ddedikata lill-Ispirtu s-Santu, għax l-ewwel sena ta’ din is-saltna hija li tkun iddedikat lill-Ispirtu s-Santu, biex tħejji lill-umanità għat- Tieni Miġja Tiegħi . Mil-lum ‘il quddiem, għandek tiddedika għal 7 snin, is-snin ad unur l-Ispirtu s-Santu, għal kull sena tkun iddedikata lis- Seba’ Sinjali Kbar ta ‘l-Ispirtu s-Santu . “

WILLIAM : Issa qed nara l-Ispirtu s-Santu Li jistrieħ fuq rasi, jgħaddi mid-dinja jarmi n-Nar tal-Ispirtu s-Santu fuq in-nies tad-dinja.

Mulejna: “Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Illum huwa Messaġġ qasir ħafna, ibni. Se nitkellem miegħek privatament. “

WILLIAM : Ġesù tkellimni u jien irringrazzjajtu.

Mulejna: “Dan kollu għal-lum. Jien u Omm Imqaddsa nerġgħu lura lejk fi żmien qasir. Inbierek il- 31 ta ‘Mejju – se jkun Jum il-Kbir tal-Festa – u dalwaqt tifhem is-sinifikat tiegħu. Inbierek, ibni: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

WILLIAM : Ġesù Barikni u ġej u jagħmel is-Sinjal tas-Salib fuq moħħi. +

Mulejna: “Inħobbok, l-Anġlu ħelu tiegħi tal-Imħabba Divina: Fl-Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. “

WILLIAM : Inħobbok, Ġesu ’tiegħi u nirringrazzjak u nħobb l-Ispirtu s-Santu.

______________________________________________________________

This entry was posted in Malti and tagged . Bookmark the permalink.