Christina Gallagher, 16 Hulyo 2021

________________________________________________________________

Mensahe kay Christina Gallagher – 16 Hulyo 2021 | Maliit na Pebble (littlepebble.org)

“Ang pagsakop sa Mundo ay nasa iyo at hindi mo makita”

HESUS: Anak ko, nais kong sabihin mo sa mga tao sa mundo ang isiniwalat ko sa iyo.

Mga tao sa buong mundo, tinawag kitang Aking bayan ngunit itinakwil ninyo Ako. Napakaraming tao ang nabigong makinig o magmalasakit at hindi tutugon sa Aking tawag at ng Aking Ina sa loob ng maraming taon. Napakaraming nabubuhay sa laman at sa mundo – kung gayon, mamamatay ka rin ng laman at ng mundo.

Ikaw hangal na tao, kung paano ka magdusa sa pamamagitan ng taong nawawala. Siya ay nasa iyong pintuan. Binuksan mo ang buhay mo sa kanya. Antichrist ay nilalamon ka sa maraming paraan. Ang pag-take-over ng mundo ay nasa iyo at nabigo kang makita!

Nag-alok ako sa iyo ng labis na proteksyon ngunit tinanggihan mo ang lahat ng inalok ko sa iyo. Tinanggihan Mo Ako na Buhay at sinundan mo ang kamatayan. Ang aking pag-iral ay malayo sa inyong mga puso.

Para sa mga labi ay binigyan ko ng kaligtasan sa Aking Banal na Puso: binigyan ko sila ng kaligtasan ng buhay sa Akin. Tumugon ang mga ‘pantas na dalaga’. Kayong mga tao ay hahabol ng mga aso ng kamatayan na nakahanda na ang inyong pagbagsak. Mapipilitan kang makibahagi sa umaapaw na chalice. Tumanggi ka sa buhay, ngayon makikibahagi ka ng kamatayan sa mga kamay ng taong kamatayan.

Ang mga natitira ay pagpapalain na magkakaroon ng Talulot na mayroong pagbubuhos ng Aking Puso at ng Aking Linis na Puso ng Ina .

Ang larawan ng aking Ina kasama ang mga Rosas ay magdudulot ng malaking proteksyon sa mga tahanan kung saan ang Rosaryo ay ipinagdarasal sa pagkakaroon nito sapagkat dumadaloy ako ng maraming mga grasya sa pamamagitan nito. Mga tao sa buong mundo, kung paano ako nakiusap sa iyo na buksan ang iyong mga mata at puso ngunit hindi ito nagawa. Ang mga maaaring may pakinabang upang maakit ang mga tao sa kamalayan ng Aking mga mensahe ginusto ang kanilang katayuan sa sarili sa mundo.

Ang Mga Bahay ng Proteksyon na pinakiusapan sa iyo ng Aking Ina na ilagay sa lugar ay naiwan na walang mga manggagawa: kaya madalas lamang ang mga nais ng sariling pansamantalang pumasok. Hindi lahat, ngunit maraming mga puso ang sarado.

Nakiusap ako para sa Bahay sa New York ngunit mayroong labis na salungatan at hindi paniniwala – lahat ay sinasabi ngunit walang biyaya na inalok ko sa pamamagitan ng My Mother’s Heart. Ngayon makikita mo ang talinghaga ng ‘mga hangal na birhen’ na natutupad sa iyong mundo.

Malapit na ang kontrol sa iyo. Ipapatupad ito sa iyo. Kamatayan ang magiging gantimpala mo dahil hindi ka nakinig. Masisira ang aking Simbahan. Pinayagan ng mga pastol ang tao ng kapahamakan na kunin ang lahat na sa Akin ngunit kapag ang lahat ay tila nawala ay pupunta ako at ilalabas ang Aking Malinis na Ina upang iligtas ang labi.

Alalahanin ang mga regalo at ang mga lugar ng kanlungan na inalok ko sa iyo – iyon ang magiging lahat sa iyo, para sa iyo na makakaligtas. Bago ako sa bawat puso ngunit hindi ako papayag na pumasok.

Ililigtas ko ang mga natitira na may bukas na puso at isuot sa kanilang katawang ang Precious Petal na inalok ko sa pagkakaisa ng My Heart at My Immaculate Mother’s Heart. Walang kaligtasan maliban sa pamamagitan ng Aking Buhay.

Yaong ng mundo na naninirahan sa kadiliman ay tinanggihan ang Aking pinakadakilang mga regalo at maging ang regalo ng kanilang buhay sa lupa. Ang kanilang pagtanggi ay iniwan sila sa permanenteng kadiliman – dahil sa kanilang pagsaway sa Akin, kanilang Panginoong Diyos na nagbigay sa kanila ng ganoong.

Sa mga nalalabi ay sinasabi ko, Ang Aking katotohanan ay sasaiyo sa pamamagitan ng pinakamaliit na mga mensahe ng Aking mga messenger na napakaramdam ng marami sa inyo sa loob ng maraming taon.

Makipagpayapaan ka sa Aking mga propeta habang mayroon kang oras sapagkat para sa maraming kamatayan at pagkawasak ay nasa harapan mo habang papalapit na ang taong kamatayan. Kumuha ng loob na maaari kang lumiko at makinig at makatanggap ng katotohanan na inaalok sa iyo. Armasan ang iyong sarili sa mga regalong inaalok bago huli na. Huli na para sa marami. Paano nalulungkot ang Aking Puso para sa kakulangan ng mga tao na pumunta sa ubasan ng Aking Trabaho – upang tumugon sa tawag ng Aking Salita sa Mga Bahay ng Aking Ina . Ang mga ito ay walang laman – tulad mo, Aking bayan, lahat ay sumasamba sa mundo at sa laman, ngunit, Aking bayan, ako si Jesus, Anak ng Diyos na tumawag sa iyo at tinawag din kita sa pamamagitan ng Puso ng Aking Ina ngunit hindi nagawa o wala. … Ngunit para sa maliit na labi na tumugon, mapalad ang mga nakarinig at tumugon sa Akin na Buhay.

Mayroon kang kaunting oras na natitira ngayon upang tumugon sa Aking Awa at ilayo sa iyo ang mga bagay ng iyong madilim na mundo. Manalangin para sa awa.

Pinagpapala ko kayong lahat, Ama, Anak at Banal na Espiritu.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.