Biktima ng Satanic Cult

______________________________________________________________

Nagkaroon ako ng isang nakakakilabot na premonition nang pumasok ako sa isang laboratoryo sa pagsusuri ng dugo noong Hunyo 2012, dahil binalaan ng aking intuwisyon na malapit na si Satanas. Ang laboratoryo ay nasa isang walang katahimikan na katahimikan, isang kakatwang tao ang nakaupo malapit sa bintana ng mga tumatanggap at nakaupo ako sa may pintuan.

Ako ay nakikiramay sa isang ipinapalagay na mental na pasyente, ngunit natatakot at walang katiyakan kapag sinulyapan siya. Ang kanyang mga mata, matalim at nagbabanta, ay gumalaw bigla — ang mga pasyente sa pag-iisip ay karaniwang introvert at iniiwasan ang pakikipag-eye contact. Lalapitan ko ba siya o iwasan? Inirerekomenda ng aking intuwisyon ang pag-iingat at pagpigil.

Bumangon siya at ikinalungkot ang estado ng kanyang kalusugan sa tumatanggap, “Ako ay nagtapos sa kolehiyo at gustong lumipad ng isda . . . Ngunit ako ay nasisira.” Pagkatapos ay pumasok siya sa isang cubicle at nag-dayalogo sa phlebotomist. Narinig ko ang sinabi ng pasyente na sumali siya sa isang satanikong kulto na sumira sa kanyang kalusugan.

Tinitigan niya ako habang papalabas siya ng laboratoryo, at tinakpan ko ang insecurity ko hanggang sa pag-alis niya, nang makahinga kami ng maluwag. Sa takot, tinanong ako ng phlebotomist kung tatakutin ko siya. Hindi, sagot ko!

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.