Papa Juan Paul II at Charisms

______________________________________________________________

Inilalahad sa artikulo ang masiglang address ng masiglang pagsasalita ni Papa Juan Paul II noong Pentecost noong 1998 sa isang tinatayang karamihan ng tao na limang daang libong mga miyembro ng unibersal na paggalaw ng mga lay. Nilayon ng pontiff ang isang kagyat na pagpapalaganap ng kanyang mensahe.

“Ngayon, nais kong sumigaw sa inyong lahat na natipon dito sa St. Peter’s Square at sa lahat ng mga Kristiyano: Buksan ang inyong sarili sa mga kaloob ng Espiritu! Tanggaping mapagpasalamat at masunurin sa mga charisma na hindi tumitigil na ibigay sa atin ng Espiritu.”

Ang mga Obispo ng Ikalawang Konseho ng Vatican ay muling natuklasan ang “charismatic dimension” ng Pananampalataya. Inilahad ng pontiff na ang muling pagdiskubre ay pinakamahalaga sa kasalukuyang pagbabago ng buhay at misyon ng Simbahan.

“Sa ating mga panahon din, maraming mga palatandaan at mahusay na patotoo ang naibigay sa mga indibidwal, grupo at kilusan na masaganang nakatuon sa pagka-apostolado. Ipinakita nila na ang mga kababalaghan ng Pentecost ay hindi tumitigil, ngunit masaganang nai-update sa Simbahan ngayon. Malinaw na bilang karagdagan sa isang malaking pag-unlad sa doktrina ng mga charism, nagkaroon din ng isang bagong pamumulaklak ng mga aktibong lay tao sa Simbahan: hindi sinasadya na ang dalawang katotohanan ay naganap nang sabay. Ang lahat ng ito ay gawain ng Banal na Espiritu …”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.