Kapalaluan versus Arrogance

______________________________________________________________

 

Kapalaluan ang kalagayan ng paghawak sa inyong sarili o sa iba pang mataas na pagpapahalaga, samantalang ang Arrogance ay iniisip o pinaniniwalaan na mas mataas ang inyong sarili sa ibang tao.

Ang kapalaluan at pagmamataas ay emosyonal na estado na may malaking pagkakaiba. Pigilan at iwasan ang pag-aaral ng mga pagkakaiba sa pagitan nila at panatilihing maayos ang kapalaluan.

Ang mga mapagmataas na tao ay tiwala dahil sila ay mga eksperto ng kanilang propesyon, ngunit ang mga mayabang na tao ay kadalasang tinatakpan ang kanilang mga pagdududa at kakulangan.

Karaniwang kontrolado ng mga tao ang kanilang iniisip at matalinong pakikipag-usap, samantalang ang mga tao ay natatakot na mawalan ng takot at gumamit ng malakas at kahanga-hangang wika.

Ipinagtatanggol ng mga mapagmataas na tao ang pantay na paggamot habang ipinagtatanggol ng mga mayabang ang kanilang superyoridad.

Ang mga mapagmataas na tao ay nagtatrabaho nang husto habang karaniwang naghahanap ng pagkakataon ang mga tao.

Pinupuri ng mga mapagmataas na tao ang teamwork habang mayabang ang mga tao na kumuha ng credit para sa kanilang sarili.

Kilala ng mga tao ang kanilang sarili habang mayabang ang mga tao.

Itinuturing ng mga mapagmataas na tao ang mga opinyon habang tinatanggihan ng mayabang ang mga tao.

Ang mga mapagmataas na tao ay hindi kailangang mapabilis kung saan hinihimok ng mga tao ang mga taong mayabang.

Ang mga mapagmataas na tao ay nag-aayos sa anumang organisasyon habang ang mga mayabang na tao ay habang gusto ang hierarchical sa organic system.

 

______________________________________________________________

This entry was posted in English and tagged . Bookmark the permalink.