Tag Archives: Pride

Pagmamataas laban sa Kayabangan

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang pagmamataas ay pinahahalagahan ang iyong sarili o ang iba, samantalang ang Kayabangan ay nakakainsulto, nag-iisip o kumikilos mula sa paniniwalang mas mataas ka sa iba. Ang mga taong mapagmataas ay mga propesyonal na may kumpiyansa, ngunit kadalasang … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pagmamataas laban sa Kayabangan

Kapalaluan versus Arrogance

______________________________________________________________   Kapalaluan ang kalagayan ng paghawak sa inyong sarili o sa iba pang mataas na pagpapahalaga, samantalang ang Arrogance ay iniisip o pinaniniwalaan na mas mataas ang inyong sarili sa ibang tao. Ang kapalaluan at pagmamataas ay emosyonal na … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Kapalaluan versus Arrogance

KAPALALUAN

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Binago ng kapalaluan si Lucifer kay Satanas, ipinakilala niya kina Adan at Eva ang kapalaluan, kamatayan at pagdurusa sa mundo. “Kapalaluan ang pagsi ng lahat ng kasalanan,” pagsulat ni St. Augustine ng Hippo (354-430). Kapalaluan ay nagsasangkot ng … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on KAPALALUAN

God Hates Pride

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Click the following link to retrieve the article “PRIDE”.

Posted in English | Tagged | Comments Off on God Hates Pride

Pride versus Arrogance

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Pride is holding yourself or another in high esteem, whereas Arrogance is insulting, thinking or behaving from believing you are superior to others. Proud people are confident professionals, but arrogant people often cover their deficiencies. Proud people generally … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Pride versus Arrogance

PRIDE

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Pride converted Lucifer into Satan, who compelled Adam and Eve to pride, and introduced sin, suffering and death into the world. “Pride is the commencement of all sin,” wrote St. Augustine of Hippo (354-430), the foremost deadly sin, … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on PRIDE