Maniwala Kaman o Hindi

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Na-admit ako sa Miriam Hospital, Providence, RI, noong Sabado, Abril 11, 2015, na may Influenza B, umuubo at pananakit ng dibdib, 8 sa sukat na 1 hanggang 9 . . . at 7 pagkatapos ng unang paggamot.

Kinabukasan, tinanong ako ng isang katoliko chaplain kung gusto ko ng basbas, pinangasiwaan niya ang Pagpapahid ng Maysakit, at sinabi ko sa kanya ang aking mistiko at katoliko blog.

“Lumapit ako sa iyo,” sabi niya. Bumagsak ang sakit sa 4, na noon ay 1 taong gulang, at na-discharged ako noong Martes, Abril 14, 2015.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.