TRZECH KRÓLI

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Mędrcy szli z daleka prowadzeni przez gwiazdę, aby adorować i ofiarować królewskie prezenty Dzieciątku Jezus.

Mamy gwiazdę, która prowadzi nas do Nieba, naszą Wiarę, musimy pielęgnować, ponieważ utrata Wiary oznacza utratę kompasu do Nieba. Musimy chronić naszą wiarę przed wrogami duszy: ciałem, światem, szatanem i jego uczniami. Wiara pozwala wierzyć bez widzenia. Chrystus powiedział: “Tomaszu, czy masz wiarę, ponieważ Mnie widziałeś? Ludzie, którzy wierzą we Mnie, nie widząc Mnie, są tymi, którzy są naprawdę błogosławieni!” (Jana 20:29).

Wiara prowadzi nas do Chrystusa w Eucharystii. Możemy odwiedzić najbliższy kościół, ponieważ on jest obecny w tabernakulum. W każdej mszy słyszymy Słowo Boże, adorujemy Chrystusa w Eucharystii i wspominamy Ostatnią Wieczerzę, Mękę i Zmartwychwstanie Chrystusa.

______________________________________________________________

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.