Kaligtasan: Ang Kahulugan ng Buhay

______________________________________________________________

Ang paghahanap ng aklat na “Man’s Search for Meaning” ng Viktor Frankl, ika-20 siglo psychiatrist, Holocaust nakaligtas at “Logotherapy” nagtatag.  Sinisikap niyang makahanap ng kahulugan sa buhay ang pangunahing puwersa sa sangkatauhan.

Ang kaligtasan ang dapat maging pangunahing kahulugan ng buhay.  “Anong kapakinabangan ang matatamo ng isang tao para matamo ng isang tao ang buong mundo at kalimutan ang kanyang buhay? O ano ang maibibigay ng isang tao para sa kanyang buhay?” (Mateo 16:26)

“Existential Psychotherapy” inaangkin ng tao ang pagkakaroon ng tao sa pamamagitan ng isang malalim na pagsusuri ng mga karanasan. Ang sikolohiya ay mahalaga upang gumawa ng mga pagpili ng buhay at tanggapin ang mga maling ibubunga tulad ng pagkabalisa, depresyon, at adiksyon sa bawal na gamot.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.