Sumuko sa Diyos, Pilipino

______________________________________________________________

Pambansang Awit: Pilipinas – Lupang Hinirang

______________________________________________________________

Mga kapatid na Pilipino,

Nakipag-ugnayan muna sa akin ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng pasalitang Ingles, pagkatapos ay telepathy, maraming “Interior Locution” ang sumunod, at kamakailan sa pamamagitan ng Inspirasyon.

Hiniling sa akin ng Banal na Espiritu sa isang maagang lokusyon na sumulat sa mga Pilipino upang ihanda sila para sa kanilang tungkuling pang-ebanghelyo sa Ang Katapusan ng Panahon. Ang paparating na Papa Pedro II ay magkakaroon ng kanyang papal seat sa Maynila, Pilipinas, at ang bansa ang magiging pangunahing sentro ng pandaigdigang ebanghelisasyon.

Noong Linggo, Disyembre 18, 2021, nagkaroon ako ng “Interior Locution” habang nagmimisa habang ang tagapagdiwang ay nag-angat ng punong-abala: “Dagdagan ang dalas ng mga artikulo sa Pilipinas at isulat ang mga ito sa Pilipino,” agad kong napagtanto ang komunikasyon ng Banal na Espiritu.

Marahil ay napansin ng ilang Pilipino na sinusunod ko ang kahilingan ng Banal na Espiritu.

Mga pagpapala,

Manuel Silveira

______________________________________________________________

I-click ang sumusunod na link.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.