PTSD at Pagpapatawad

______________________________________________________________

Mga minamahal na Anak, patawarin mo. Ang Mundong ito ay puno ng kawalan ng pagpapatawad. Alamin ang kayamanan ng mga balon ng Awa sa loob mo at tulad ng pagpapatawad mo sa mga taong nakasakit sa iyo nang labis, gayon din Ako ay magiging bukas-palad sa Aking Mapagmahal na Awa para sa iyo.

______________________________________________________________

Ang post-traumatic stress disorder, PTSD, ay isang malubhang potensyal na nakakapanghinang kondisyon na maaaring mangyari sa mga taong nakaranas o nakasaksi ng natural na sakuna, malubhang aksidente, insidente ng terorista, biglaang pagkamatay ng isang mahal sa buhay, digmaan, marahas na personal na pag-atake tulad ng panggagahasa, o iba pang mga pangyayaring nagbabanta sa buhay. Karamihan sa mga taong nakakaranas ng ganitong mga kaganapan ay gumagaling mula sa kanila, ngunit ang mga taong may PTSD ay patuloy na labis na nalulumbay at nababalisa sa loob ng ilang buwan o kahit na mga taon pagkatapos ng kaganapan.

Nasusuri ang PTSD pagkatapos makaranas ng mga sintomas ang isang tao nang hindi bababa sa isang buwan kasunod ng isang traumatikong kaganapan. Gayunpaman, ang mga sintomas ay maaaring hindi lumitaw hanggang sa ilang buwan o kahit na taon mamaya. Mahalagang tukuyin ang trauma, depresyon at pagkabalisa upang maunawaan ang PTSD.

Ang trauma ay isang emosyonal na tugon sa isang kakila-kilabot na kaganapan tulad ng isang aksidente, panggagahasa o natural na sakuna. Kaagad pagkatapos ng kaganapan, karaniwan na ang pagkabigla at pagtanggi. Kasama sa mga pangmatagalang reaksyon ang mga hindi mahuhulaan na emosyon, mga flashback, mahirap na relasyon at maging ang mga pisikal na sintomas tulad ng pananakit ng ulo o pagduduwal.

Ang depresyon ay higit pa sa kalungkutan. Ang mga taong may depresyon ay maaaring makaranas ng kawalan ng interes at kasiyahan sa mga pang-araw-araw na gawain, makabuluhang pagbaba o pagtaas ng timbang, hindi pagkakatulog o labis na pagtulog, kawalan ng enerhiya, kawalan ng kakayahang mag-concentrate, pakiramdam ng kawalang-halaga o labis na pagkakasala at paulit-ulit na pag-iisip ng kamatayan o pagpapakamatay. Ang depresyon ay ang pinakakaraniwang sakit sa pag-iisip.

Ang pagkabalisa ay isang emosyon na nailalarawan sa pamamagitan ng mga damdamin ng pag-igting, nag-aalala na pag-iisip at mga pisikal na pagbabago tulad ng pagtaas ng presyon ng dugo. Ang mga taong may mga karamdaman sa pagkabalisa ay karaniwang may paulit-ulit na mapanghimasok na mga kaisipan o alalahanin. Maaari nilang maiwasan ang ilang partikular na sitwasyon dahil sa pag-aalala, at magkaroon ng mga pisikal na sintomas tulad ng pagpapawis, panginginig, pagkahilo o mabilis na tibok ng puso.

Maaaring lumitaw din ang PTSD pagkatapos makaranas ang mga tao ng labis na talamak na stress, tulad ng isang sundalo pagkatapos ng isang malaking digmaan. Ang labis na talamak na stress, na hindi nagbabago at nagtatagal, ay maaaring makapagpapahina sa sikolohikal at pisikal.

Paano makakatulong ang Pagpapatawad sa mga tao na makayanan ang PTSD? Ang pagpapatawad ay may supernatural na kapangyarihan upang madaig ang nakaraan at lumikha ng plataporma para sa kalayaan. Malaking tulong ang pagpapatawad upang makagawa ng bagong simula. Mga kapatid, maaari mo ring Patawarin ang Iyong Sarili upang maiwasan ang iyong pagkakulong sa nakaraan, at kahit na ang pakikipagkasundo sa iyong mga kapatid ay mainam, ang Magpatawad nang walang Pakikipagkasundo ay posible, kahit na ang pinakamagandang paraan sa ilang mga sitwasyon tulad ng panggagahasa at pangmomolestiya sa bata.

Ang pagpapatawad ay isang gawa ng kalooban na pumuputol sa ating pagkaalipin sa nakaraan at naglalabas ng Biyaya at Awa ng Diyos. Pinakamabuting interes nating magpatawad. Ayaw ng mga demonyo na magpatawad tayo dahil gusto nilang panatilihin tayo sa ilalim ng masamang pagkaalipin.

Ang pagpapatawad ay hindi madali, nangangailangan ng KAPABAKUHAN na inuuna ang Diyos at kapwa kaysa sa ating pansariling kapakanan. Gayunpaman, “kung paanong pinatawad mo ang mga taong nakasakit sa iyo nang labis, gayon din Ako ay magiging bukas-palad sa Aking Mapagmahal na Awa para sa iyo,” sabi ng Diyos. “Ang iyong pagdurusa ay ang iyong kayamanan,” pagtibayin sa akin ng Banal na Espiritu. Sumangguni sa artikulong Dialogue kasama ang Banal na Espiritu. Nagningning ako sa tuwa at napagtanto ko na ang basura ng aking buhay ay mas mahalaga kaysa ginto.

Kung nag-aatubili tayong magpatawad habang nabubuhay tayo, pinakamahalagang patawarin ang ating mga kapatid sa ating sariling higaan ng kamatayan, dahil sa gayon ay wala tayong mawawala at maraming mapapala, kasama na ang Awa ng Diyos at ang ating kaligtasan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.