Ang Kapangyarihan ng Pagpapatawad

______________________________________________________________

At patawarin mo kami sa aming mga utang,

gaya ng pagpapatawad namin sa mga may utang sa amin.

(Mateo 6:12)

______________________________________________________________

“Ang buhay ay isang pakikipagsapalaran sa pagpapatawad,” sabi ng manunulat at editor na si Norman Cousins. Ito ay isang pangunahing espirituwal na kasanayan, ang aming pangunahing paraan ng pag-alis ng mga sama ng loob at ang unang mahalagang hakbang sa pakikipagkasundo sa ating mga sarili sa ating mga kapitbahay. Ang magpatawad ay minsan napakahirap, halimbawa, isaalang-alang ang mga biktima ng Bullying at mga nakaligtas sa mga kampong piitan ng Nazi.

Ang pagpapatawad ay maaaring maging mapanuksong salita sa ating kultura. Nakikita natin ang galit sa mga pelikula, balita, at maging sa mga highway. Ang galit ay katanggap-tanggap para sa ilang mga tao, ngunit ang iba ay nagnanais ng isang bagong direksyon sa pag-iisip at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang pagpapatawad ay nakakatulong sa ating kalusugan at nagbibigay ng matatag na hakbang sa bagong direksyon. Ang sama ng loob ay maaaring mauwi sa paghihiganti at digmaan.

Ang mga bata ay tinuturuan na magpatawad sa pamamagitan ng mga aksyon ng kanilang mga magulang at iba pang mga tagapagturo. Si Robert Enright at ang kanyang asawa ay nakikipagtulungan sa mga guro mula sa mga komunidad ng Katoliko at Protestante sa Northern Ireland upang magdisenyo at subukan ang isang kurikulum ng paaralan na nakatuon sa pagpapatawad at awa. Madalas tayong magdasal ng “Maawa ka sa amin Panginoon” . . . May awa ba tayo sa ating kapwa?

Idinagdag ng espirituwal na aktibista na si Marianne Williamson: “Sa panahong nakikita natin ang napakaraming kasamaan, hinihiling tayo na magkaroon ng moral na kadakilaan at espirituwal na katapangan na maniwala sa mabuti, ipahayag ito, manindigan nang may pananalig, tanggapin ang mga taong tunay na gumagawa. kasamaan at, oo, panagutin sila. Ngunit gayunpaman ay manindigan para sa posibilidad ng pagtubos ng tao na magpapaikot kahit sa pinakamahirap na puso.”

Si Everett Worthington, na nagtuturo ng pagpapatawad sa mga mag-aaral sa kolehiyo, ay naglalarawan kung paano siya at ang kanyang mga kapatid ay nagawang patawarin ang marahas na pagpatay sa kanilang ina samantalang ang hepe ng pulisya ay umamin na hindi niya kailanman patatawarin. Naniniwala ako na pinatawad ng mga bata ang pumatay, ngunit hindi nakipagkasundo sa kanya, Nagpapatawad nang hindi Nakipagkasundo. Ang sama ng loob ay isang multo sa walang malay na tao na maaaring magbunga ng isang web ng mga negatibong emosyon, tulad ng galit at paghihiganti, at humantong sa pagkabalisa at depresyon. Kapag nagpapatawad ka gumawa ka ng isang malaking materyal at espirituwal na pabor sa iyong sarili.

Si Dr Viktor Frankl ay isang klasikong halimbawa ng pagpapalit ng sama ng loob sa tagumpay at humanismo. Siya ay isang Austrian neurologist, psychiatrist, nakaligtas sa holocaust, at ang tagapagtatag ng logotherapy. Si Frankl ay kilala sa existential therapy at inspirasyon para sa mga humanist psychologist.

______________________________________________________________This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.