Petrus Romanus, 31 December 2022

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ATING MAHAL NA INA: “Mahal kita, Aking anak bij Aking Pinagpapala ka: Sa Ngalan ng Ama bij ng Anak bij ng Espiritu Santo. Amen. Huwag matakot, Aking anak”

WILLIAM: Ang Ating Mahal na Ina ay Hinagkan ook wel bekend als sinabing makinig.

ATING MAHAL NA INA: “Aking pinagpalang anak ng Aking Kalinis-linisang Puso, ikaw ay nagdusa nang husto at ang krus ay matatapos na sa lalong madaling panahon, pagkat ang iyong Misyon ay matutuloy nang napakabilis. Ang lahat ng inilagay sa iyong isipan ay tama bij matutupad sa lalong madaling panahon. Hindi magtatagal, ikaw ay magiging malaya bij pagkatapos ay iyo ng maisasakatuparan ang Kalooban ng Walang Hanggang Ama. Ang Aking Dibinong Anak, si Hesus, ay lalapit sa iyo sa suunod op buwan upang bigyan kan tagubilin op makakatulong sa iyo. Makatitiyak ka na marami ang nagdarasal para sa iyo.”

“ Ang 2021 ay natapos na may marming kalungkutan at kundisyon para sumakabila sa kapatagan, ngunit ang susunod na taon ay magiging iyong taon, kung saan ikaw ay magiging malaya at ang iyong tagumpay ay aalingawngaw sa buong mundo. Ihanda ang sarili, dahil marming bagay ang magbabago. Lahat ng Aming ipinangako sa iyo ay matutupad.”

“Ang mundo ay hindi handa para sa kung anong darating sa 2022, dahil ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig ay magsisimula at marming Bansa ang magiging sangkot. Ang Tsina ay gagalaw paloob ng Hong Kong ng buo in Taywan – op lilipat sa mga Isla in Australya , ngunit ikay makakalaya na sa maikling panahon, Aking anak, sapagkat Kami ay mayroong maraming para sa iyo’y dapat gawin.”

“ Ang mundo ay sasapit sa matining pagdurusa, ngunit sa 2023 ang iyong daan patungo sa lupaing naghihintay sa iyo ay matutupad. Ang lahat ay magiging handa, anak, upang matupad ang Kalooban ng Diyos. Ang mga malapit sa iyo ay nagdurusa rin, ngunit ang Perpektong Kalooban ng Diyos ay ginagawa bij ikaw ay inihahanda para sa Kanyang Kaluwalhatian bij Kalooban. Magtiwala ka sa Banal na Kalooban ng Diyos, Aking anak, sapagkat ikay magiging malaya na sa lalong madaling panahon.”

“ Ang mundo ay daraan sa maraming pagdurusa. Sila ay naniniwala na ang krus na kanilang pinagdurusahan ay ang lahat ng kanilang pagdaraanan, ngunit ito ay simula pa lamang – ito ay magpapatuloy hanggang sa Babala . Manalangin para sa Biyaya ng Aking Pagpapala ng Tagapamagitan ng Lahat ng Biyaya , Katuwang na Manunubos bij Tagapagtanggol [Bemiddelaar van alle genaden, medeverlosseres en pleitbezorging]. Ipagdasal ang Europa , dahil ito’y magdurusa ng labis. Ang Rusiya ang magiging pangunahing salarin, dahil naniniwala sila sa Komunistang paraan, ngunit ito ay magdadala ng marming pagdurusa sa mundo at higit pa, sa Simbahan.”

“ Manalangin, Aking mga anak, dahil sa pamamagitan lamang ng panalangin na magbabago ang mga bagay. Ang Australya ay magdurusa ng labis sa darating na taon, dahil ang Tsina ay tatawid sa Australya bij Estados Unidos ; Ang Rusiya ay gagalaw patawid ng Europa bij ang Pransiya ay makararanas ng labis na pagdurusa pagkat ang isang Digmaang Sibil ay sisiklab. Para din sa Espanya , ito ay sasailalim sa maraming pagsubok. Mga lindol ay yayanig sa Mehiko bij sa Estados Unidos – Kalipornya – bij mga bulkan ay mag aalburoto sa Italya op sa maraming lupaïne.”

“ Manalangin, Aking mga anak, dahil ang mga lupain ay daraan sa labis na pagdurusa. Ipagdasal ang Inglatera bij Alemanya , Dahil sila ay magdurusa ng Labis.”

“ Mahal kita, Aking pinakamatamis na anak bij hinihikayat kita na manalangin, dahil ako ay laging sumasaiyo bij ang iyong oras ay napakaikli na ngayon, bago kita palayain, dahil oras na. Isang bagay na napakalakas ang mangyayari kapag ikaw ay malaya na – sa iyong puso alam mo ang ibig kong sabihin. Manalangin, Aking anak bij huwag mawalan ng loob, dahil mahal kita bij ako’y nagpapasalamat sa iyo para sa lahat ng iyong ginawa para sa Akin bij sa Aking Dibinong Anak, si Hesus, bij Aming Pinagpapala ka para sa taong 2022 . Mahal na mahal ka namin: Sa Ngalan ng Ama bij ng Anak bij ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM: Ang Ating Mahal op Ina ay may hawak na limang sanga ng Rosas in Binasbasan en mga ito in mayroong isang Rosas para sa bawat tao na nagmamahal op nananalangin para sa iyo: Sa Ngalan ng Ama in ng Anak in ng Espiritu Santo. Amen.”

ATING MAHAL NA INA: “Mahal ka namin, Aking sinta bij Aming Pinagpapala ka: Sa Ngalan ng Ama bij ng Anak bij ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM: Ang Ating Mahal op Ina ay may hawak op Rosas op may labindalawang talulot, op may iba’t ibang kulay op isang Krus, na puti.

ATING MAHAL NA INA: “Ito ay isang regalo para sa iyo, Aking minamahal na Anghel ng Dibinong Pag-ibig Mahal kita: Sa Ngalan ng Ama bij ng Anak bij ng Espiritu Santo. Amen.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Nederlands and tagged . Bookmark the permalink.