The Collapse of the Catholic Faith in Ireland

______________________________________________________________

Midnight mass Ireland, Celebrated by the Archbishop of Armagh.

Is this the sacrifice of the mass that Vatican II envisaged?

Aifreann meán oíche Éireann, Arna cheiliúradh ag Ardeaspag Ard Mhacha.

An é seo íobairt an aifrinn a bhí beartaithe ag Vatacáin II?

______________________________________________________________

Ireland was a model of Roman Catholicism, but the Catholic vision of Pope Francis is causing The Collapse of the Catholic Faith in Ireland.

Múnla den Chaitliceachas Rómhánach a bhí in Éirinn, ach is í fís Chaitliceach an Phápa Proinsias is cúis le Laghdú an Chreidimh Chaitlicigh in Éirinn.

The Almighty father has also an ominous message for Ireland:

(06) Ireland, you lost My blessing when you accepted murdering My babies

and cheered as if it was a big celebration. Shame on you!

Tá teachtaireacht uafásach ag an Athair Uilechumhachtach d’Éirinn freisin:

(06) Éire, chaill tú mo bheannacht nuair a ghlac tú le mo leanaí a dhúnmharú

agus cheered amhail is dá mba cheiliúradh mór. Náire ort!

Cliceáil ar an nasc seo a leanas.

______________________________________________________________

This entry was posted in English and tagged . Bookmark the permalink.