Bagong Propesiya mula sa Ama Michael Rodrigue

______________________________________________________________

Isang mahalagang mensaheng ibinigay ni San Gabriel kay Fr. Michel Rodrigue hinggil sa mga pangyayaring mangyayari noong Disyembre 8, 2021.

______________________________________________________________

Ang mga Pangunahing Tema ng Mensahe

Ni Daniel O’Connor

https://dsdoconnor.com/author/danieloconnor/

Sinasabi ng mensahe na si San Jose mismo ang “tagapagpigil,” na binanggit ni San Pablo sa Kasulatan (2 Mga taga-Tesalonica Kabanata 2), na pumipigil sa kapangyarihan ng Antikristo. Ang 2 Mga taga-Tesalonica 2:7, gayunpaman, ay tumutukoy sa isang panahon kung saan ang humahadlang ay “mawawala,” na magbibigay-daan sa Antikristo (samakatuwid nga, ang “isang tampalasan”) na magkaroon ng kapangyarihan.Ang pagtanggal na ito sa restrainer na si Fr. Sabi ng mensahe ni Michel, kasabay ng pagtatapos ng Taon ng San Jose, na papatak sa ika-8 ng Disyembre, 2021.

Ngayon, malinaw na, si San Jose ay hindi kailanman magiging tunay na “wala sa daan.” Siya ay naging at palaging magiging Patron ng Pangkalahatang Simbahan, ang Teroridad ng mga Demonyo, at palagi siyang nandiyan para sa atin. Gayunpaman, ipinahihiwatig ng mensaheng ito na ang Taon ni San Jose ay nangangailangan ng isang espesyal na pagbubuhos ng kanyang proteksyon sa Simbahan (ang mensahe ay tumutukoy sa taong ito mismo bilang isang “dakilang pagpapala ng proteksyon”) – isang pagbubuhos na kung saan ay napakalakas na napigilan nito. ang Antikristo mula sa pagpasok sa eksena, kahit na ang oras ay hinog na para sa kanyang pagdating. Ngunit sa pagtatapos ng taong iyon ng espesyal na proteksyon, ang Antikristo ay hindi na mapipigilan na bumangon.

Nilinaw ng mensahe na ang bakuna sa Covid ay hindi ang Marka ng Halimaw, dahil darating ang Mark na iyon “sa lalong madaling panahon” bilang isang kinakailangan upang “bumili, kumain, o maglakbay.” Gayunpaman, ipinahihiwatig nito na ang bakuna ay bahagi ng pangkalahatang sistema ng Mark of the Beast at ito ay isang “ilusyon ng tagapagligtas.” Ito ay katulad ng aking kasalukuyang — at napaka-fallible — pakiramdam ng mga bagay. I.e., na ang mga bakunang Covid — kahit ang kanilang mga tagasuporta ay tama sa kanilang bisa/kaligtasan/kahalagahan (na hindi ko ibinibigay!) — ay bahagi ng paglulunsad ng mas malaki at mas madilim na sistema. Kaya’t lalo kong hinihikayat ang mga nakatanggap ng bakuna na maging partikular na alerto sa anumang susunod na mangyayari, at huwag hayaang matukoy ng ugali ang kanilang susunod na desisyon – ang parehong mga pamamaraan na ginamit upang isulong ang bakuna ay gagamitin sa lalong madaling panahon upang i-promote ang Marka ng Halimaw.

Sinasabi ng mensahe na ang espesyal na proteksyon ni San Jose ay “maingat na uurong” sa ika-8 ng Disyembre. Samakatuwid, hindi ko sasabihin na ang mensaheng ito ay tiyak na hinuhulaan ang isang bagay na tiyak sa araw na iyon. Sa halip, ang mensahe ay nagsasabi, na – kahit na ang prosesong ito ay nagsimula na – ang mga tumatanggi kay Kristo ay, pagkatapos ng panahong iyon, ay makikita ang kanilang sarili na “pumasok sa isang puwersa ng maling akala na nagpapapaniwala sa kanila sa isang kasinungalingan. Isang sosyal at planetaryong kasinungalingan na inorganisa at inihanda ng mga acolyte ng antikristo.”

Pagkatapos mag-expire ang espesyal na taon ng proteksyon ni San Jose noong ika-8 ng Disyembre, sinasabi ng mensaheng ito, ang mga kasuklam-suklam na kapangyarihan na makapagsisimulang ipatupad ang kanilang inihahanda ngayon sa pamamagitan ng pag-oorganisa “sa kanilang sarili sa pamamagitan ng media [upang] lumikha ng klima ng hinala, takot at pagtuligsa… kung saan maghahari ang pagkakabaha-bahagi at kalituhan…” Sa madaling salita, ang mga huling tabla ng Imprastraktura ng Antikristo ay halos nasa lugar na; pagkatapos ng ika-8 ng Disyembre, 2021, gagamitin ang mga ito para sa kanilang nilalayon na layunin.

Ngunit ang lahat ng kaguluhan at kasamaan na iyon ay magiging “isang anyo” lamang, kahit na – dapat kong tandaan dito para sa mga hindi pamilyar sa mga propesiya – ito ay mangangailangan ng 3 taon ng Pandaigdigang Pagkastigo (pagkatapos ng Babala), ang mga tulad nito ay hindi kailanman makikita, kabilang ang hindi pa naganap na sakuna/digmaan/pagbagsak/pag-uusig, ang Paghahari ng Antikristo, at pagkatapos ay ang 3 Araw ng Kadiliman. Bagama’t marami ang magiging martir (at higit sa lahat dapat tayong magalak sa posibilidad ng gayong karangalan para sa ating sarili!), ang Tapat na Nalalabi, sa pangkalahatan, ay mapoprotektahan.

Sapagkat ang totoo, sa araw na iyon, sinasabi ng mensahe, “sisimulan and mga simula na Birhen ang simula ng tagumpay ng kanyang Kalinis-linisang Puso.”

Ang Tagumpay na ito ay magtatatagumpay sa Panahon ng Kapayapaan –– ang katuparan ng panalangin ng Ating Ama — ang Panunungkulan ng Banal na Kalooban sa lupa tulad sa Langit. Ito ang pinaka-kapana-panabik na mga panahon sa kasaysayan upang mabuhay. Nagtitiwala ka ba kay Jesus at sinisikap mong mamuhay sa Kanyang Kalooban?

Pagkatapos ay wala kang dapat matakot. Dalhin ang kanlungan sa sagrado at Immaculate puso, at mas masigasig na makikinig sa Misyon kaysa noon. Ngayon ay hindi na ang oras upang umurong, ito ay ang oras upang singilin sa labanang iyon sa iyong mga labi, MAHABANG LIVE NA BUHAT KHRIST ANG HARI! Sa ngayon napakalapit ng Kanyang Kaharian para halos matikman natin ito.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.