Babala ni Kristo tungkol sa Antikristo

______________________________________________________________

Father of Love and Mercy

Ama ng Pag-ibig at Awa

August 4, 2013

Agosto 4, 2013

Ang araw para sa inyong lahat upang ihanda ang inyong mga tahanan at ang inyong mga gawain ng mga panalangin ay nasa inyo at lahat ng sumusunod sa Akin ay dapat na handang magsakripisyo, upang tulungan Ako na buksan ang mga mata ng mga anak ng Diyos sa lahat ng dako sa kasamaang ito, na magpapabago sa mundo. baliktad. Ang bawat nahulog na anghel at demonyo na pumapasok sa Mundo sa panahong ito sa pamamagitan ng mahihinang mga kaluluwa ay agad na lalapit sa iyo, upang pigilan ka mula sa Gawaing ito.

Kakaunti lamang ang nakakaunawa sa mga Banal na Batas ng Langit at sa papel ng Krus sa kanilang buhay. Balang araw, mauunawaan ng lahat ng anak ng Diyos kung bakit kailangang tiisin ang malupit na pagkilos na ito. Ipagpatuloy ang gawain ng pagpapalaganap ng Katotohanan, huwag pansinin ang poot na iyong masasaksihan at huwag tanggapin ang direksyon mula sa mga tumatanggi sa Akin.

Ang iyong martsa patungo sa Bagong Paraiso ay magiging mahirap. Ngunit sa isang maliit na hukbo, maaari mong talunin ang kalubhaan ng mga parusa na ibibigay ng Ang Antikristo sa mundo.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.