Paghalal kay Papa Pedro II

______________________________________________________________

______________________________________________________________

“Pagkatapos ng Tatlong Araw ng Kadiliman, sina San Pedro at San Pablo, pagkababa mula sa Langit, ay mangangaral sa buong mundo at magtatalaga ng isang bagong Papa. Isang dakilang liwanag ang sisidlan mula sa kanilang mga katawan at tatahan sa kardinal na magiging Papa. Ang Kristiyanismo, kung gayon, ay laganap sa buong mundo. Siya ang Banal na Papa, na pinili ng Diyos upang mapaglabanan ang bagyo, si Papa Pedro II. Sa wakas, magkakaroon siya ng kaloob na mga himala, at ang kanyang pangalan ay papurihan sa buong lupa. Buong mga bansa ay babalik sa Simbahan at ang balat ng lupa ay mababago. Ang Russia, Inglatera, at Tsina ay papasok sa Simbahan.”

Ito ay propesiya ni Blessed Anna Maria Taigi, 1769-1837, na beatified ni Benedict XV noong 1920. Mula sa edad na 20 hanggang sa siya ay namatay sa 63, sinamahan siya ng isang misteryosong liwanag at nakita ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap na mga kaganapan. . . ilang may kaugnayan sa mga indibidwal na kaluluwa at pakikibaka sa mga bansa.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.