Propesiya ni Hesus Para sa Pilipinas at sa Buong Mundo

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang propesiya ng Bibliya o propesiya ng Bibliya ay binubuo ng mga sipi ng Bibliya na nagpapakita ng mga komunikasyon mula sa Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng mga propeta. Karaniwang itinuturing ng mga Hudyo at Kristiyano na ang mga propeta sa Bibliya ay nakatanggap ng mga paghahayag mula sa Diyos.

Ang mga propetikong sipi—inspirasyon, interpretasyon, payo o hula—ay lumalabas na malawak na ipinamamahagi sa mga salaysay ng Bibliya. Ang ilang mga hula sa hinaharap sa Bibliya ay may kondisyon, na ang mga kondisyon ay maaaring hayagang ipinapalagay o tahasang sinabi.

Sa pangkalahatan, ang mga mananampalataya sa hula sa Bibliya ay nakikibahagi sa pag-intindi ng teksto at hermenyutika ng mga banal na kasulatan na pinaniniwalaan nilang naglalaman ng mga paglalarawan ng pandaigdigang pulitika, mga natural na sakuna, ang kinabukasan ng bansang Israel, ang pagdating ng isang Mesiyas at ng isang Mesiyanikong Kaharian—pati na rin ang panghuli. tadhana ng sangkatauhan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.