Co-Manunubos, Mediadora at Magtaguyod

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Humingi ang Ginang ng Lahat ng Bansa ng ikalimang at huling Marian dogma ng Co-Manunubos Mediadora at Magtaguyod. Ito ang tanging paraan tungo sa tunay na kapayapaan sa lumalalang mundong ito, dahil ang dogma ay magdadala ng tagumpay ng Kalinis-linisang Puso at Pagbuhos ng Banal na Espiritu. Ang ibig sabihin ng Co-Manunubos “may” sa halip na “pantay” kay Cristo.

Iginiit ni Padre Amorth, ang yumaong punong exorcist ng Archdiocese of Rome, Italya, na ang dogma ay isang banal na hamon upang puksain ang mga kontemporaryong problema sa lipunan.

Ang Co-Manunubos ay tumutukoy sa pagtubos ni Maria.  Ito ay subordinate ngunit isang mahalagang partisipasyon sa pagtubos, kapansin-pansin ang kanyang libreng pahintulot na ipaglihi ang Manunubos, ibahagi ang Kanyang buhay, magdusa kasama Niya sa ilalim ng krus, at ialay ang Kanyang sakripisyo sa Makapangyarihang Ama para matubos ang tao.  Si Maria ay may taksil na lugar sa kaligtasan: kahit na dangal at kataas-taasang paghihiganti.

Nakipagtulungan si Maria sa Panginoon. Ang tagapamagitan ay nakikipag-ugnayan sa isang reconciliation o pabor.  Dapat tanggapin ng dalawang partidong ito ang tagapamagitan: mas malapit na tanggapin, mas madali ang teorya.  Ang mga partido ay Diyos at Sangkatauhan. Ang papel ni Maria bilang Tagapamagitan ay ang pinakamakapangyarihang tagamagitan natin kay Kristo.

Ang mga teolohiya ay naiiba sa mga tungkulin ni Maria, kaya ang aso ay mapilit na kailangan para sa mga magasin ng Marian magisterial.  Anumang aso kahulugan ay kalakip ng biyaya pagbuhos. Isinulat ni Mother Teresa ng Calcutta, “Ang papal na kahulugan nina Maria bilang Co-Manunubos, Mediadora at Magtaguyod, ay magdudulot ng malaking biyaya sa Simbahan.” Sisimulan ng dogma ang Tagumpay ni Maria kay Satanas.

Ang pagtatalaga ng mundo, kabilang ang Russia, sa Kalinis-linisang Puso ni Maria ay tumupad sa kahilingan ng Aming Ginang ng Fatima, at pinahintulutan ang makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Iginagalang niya ang ating kalayaan, ngunit maaaring maimpluwensyahan nito ang kanyang pamamagitan at pamamagitan. Kilalanin siya bilang Co-Manunubos, Mediadora at Magtaguyod para gamitin ang mga tungkuling ito sa Ang Katapusan ng Panahon. Ang mga grasya ay pinakamataas para sa pagkakaisa ng Kristiyano, at muling pagpapatibay ng awtoridad ng papa at Magisterium.

Lumalaki ang suporta sa loob ng Simbahang Katoliko para sa dogma. Ang kilusang Vox Populi Mariae Mediatrici ay nakakolekta ng mahigit limang milyong lagda mula noong 1993 sa 157 bansa. Ang mga titulo ng dogma ay kasama sa opisyal na pagtuturo ng mahistrado ng Simbahan: Ang dokumento ng Vatican II na Lumen Gentium §62 ay tumutukoy kay Maria bilang Mediatrix at Advocate. Noong ika-24 ng Setyembre 1997 si Papa Juan Paul II ay gumawa ng isang malakas na pahayag tungkol sa Mediadora at Magtaguyod mga tungkulin ng Maria, at noong ika-1 ng Oktubre 1997 ay gumawa siya ng isang malakas na pahayag tungkol sa Mediadora tungkulin. Magsisimula ang dogma proklamasyon ng bagong Pentekost at Ang Tagumpay ng Ang Kalinis-linisang Puso ni Maria.

Binisita ng Mahal na Ina ang Portugal noong Digmaang Pandaigdig I, at Olanda noong Digmaang Pandaigdig II. Ang mga unang aparisyon ay may kaugnayan para sa mga babala at hula, at ang pangalawang aparisyon ay nag-alok ng bagong Marian dogma at banal na tulong sa Sangkatauhan sa pamamagitan ng dogma proklamasyion.

Ang dogma pagpapahayag ay apurahan, dahil ang priyoridad ni Satanas ay ang Kristiyanong Pag-uusig. Inaprubahan ng Kongregasyon para sa Doktrina ng Pananampalataya ang sumusunod na panalangin.

“Panginoong Hesukristo, Anak ng Ama, ipadala ngayon ang Iyong Espiritu sa ibabaw ng lupa.  Hayaang mabuhay ang Banal na Espiritu sa puso ng lahat ng mga bansa, upang sila ay mapangalagaan mula sa pagkabulok, sakuna at digmaan.  Nawa ang Ginang ng Lahat ng Bansa, ang Mahal na Birheng Maria, maging aming Tagapagtanggol. Amen.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.