Agawin ang Kamay ng Diyos

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Isinilang tayo upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon, hanapin ang Espirituwal na Pag-unlad at pumunta sa Langit.

Ipinakilala sa amin ng aming mga magulang ang Pananampalataya sa Binyag, at pinagtibay namin ang Pananampalataya sa Kumpirmasyon. Dapat tayong mamulaklak sa espirituwalidad, ngunit maraming kabataan ang hindi binabalewala ang Diyos at lumalakad nang mag-isa sa buhay na inilalantad ang kanilang sarili sa maraming panganib.

Sinasamantala ng ibang tao ang kamay ng Diyos at pinagsihan ang panahong nag-iisa sila sa buhay.

______________________________________________________________
This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.