Gusto ng Diyos ang Iyong Pagkakaibigan

______________________________________________________________

______________________________________________________________

May sistema ang Diyos para baguhin ang mundo: lumago sa Kanyang pag-ibig at karunungan at ibahagi ito sa iyong kapwa. Ang sistema ng Diyos ay Ang Pinakamagandang Paraan ng Mamuhay.

Nais ng Diyos ang iyong pabago-bago at matalik na pagkakaibigan. Ikaw ay mambobola at masigasig ka kung gusto ng iyong paboritong celebrity ang iyong pagkakaibigan. Yakapin ang Diyos bilang iyong matalik na kaibigan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.