Gusto ng Diyos ang Iyong Pagkakaibigan

______________________________________________________________

______________________________________________________________

May sistema ang Diyos para baguhin ang mundo: lumago sa Kanyang pag-ibig at karunungan at ibahagi ito sa iyong kapwa. Ang sistema ng Diyos ay Ang Pinakamagandang Paraan ng Mamuhay.

Nais ng Diyos ang iyong malapit na pagkakaibigan, at mapapapuri ka kung gusto ng iyong paboritong idolo ang iyong pagkakaibigan. Yakapin ang Diyos bilang iyong matalik na kaibigan!

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.