Ang Pinakamagandang Paraan ng Mamuhay

______________________________________________________________

Sa mundong ito nangingibabaw ang kalungkutan. Paano maging masaya? Ano ang nagpapasaya sa mga tao? Ano ang pinagkaiba ng taong masaya at malungkot na tao? Simple lang yan. Magkaiba sila ng ugali at ugali, iba ang iniisip at kilos nila. Ang iyong kaligayahan ay nasa iyong sariling mga kamay.

______________________________________________________________

Ang bawat sibilisasyon ay isinasaalang-alang ang pinakamahusay na paraan ng pamumuhay, ngunit ang kasalukuyang kultura ay mas interesado sa kung paano natin gustong mabuhay kaysa sa pinakamahusay na paraan ng pamumuhay. Ang personal na kagustuhan ay nagtagumpay sa kahusayan . . .

Sinasabi ng Relativism na walang pinakamahusay na paraan upang mabuhay, dahil ito ay naiiba para sa bawat isa dahil pinagsasama natin ang lugar at oras para sa bawat tao na may mga tungkulin, pangangailangan, pag-asa, hangarin at responsibilidad.

Ang pinakamahusay na paraan ng pamumuhay ay dapat makatulong sa atin na maging kung ano ang nilikha sa atin ng Diyos. Nabubuhay tayo upang maging kung ano ang nilalang ng Diyos sa kanila, maging mapagmahal sa Diyos at sa ating kapwa, upang makapasok sa Kaharian ng Diyos.

Ang mga dakilang pilosopo, tulad nina Kant, Aquinas, Descartes at Aristotele, ay sumang-ayon na ang kabutihan ay ang pinakamahusay na paraan ng pamumuhay. Ang dalawang taong matiyaga ay magkakaroon ng mas mabuting relasyon kaysa sa dalawang taong walang pasensya, gayundin sa dalawang taong mapagbigay at dalawang taong mapagkumbaba. Ang bawat anyo ng lipunan – pamilya, organisasyon, komunidad, bansa – ay extension at multiplikasyon ng relasyon. Ang kabutihan ay nakikinabang sa ibang tao, dahil ang anumang iniisip, sinasabi at ginagawa natin ay nakakaapekto sa ibang tao.

Maaaring maantala ng pagpipigil sa sarili ang kasiyahan. Ang ilang kontemporaryong pilosopiya, tulad ng hedonismo at relativism, ay maaaring makahadlang sa pagpipigil sa sarili.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.