Ang Pinakamagandang Paraan ng Mamuhay

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Mas interesado kami sa kung paano namin gustong mabuhay kaysa sa pinakamahusay na paraan ng pamumuhay, ang kagustuhan ay nagtatagumpay sa kahusayan.

Sinasabi ng Relativism na walang pinakamahusay na paraan upang mabuhay, dahil lahat ay nagsasangkot ng lugar, oras, tungkulin, pangangailangan, pag-asa, hangarin at responsibilidad. Ang pinakamahusay na paraan ng pamumuhay ay dapat sumunod sa kalooban ng Diyos, ang pagmamahal sa Diyos at kapwa, upang makapasok sa Langit.

Ang mga dakilang pilosopo, tulad nina Kant, Aquinas, Descartes at Aristotle, ay sumang-ayon na ang kabutihan ay ang pinakamahusay na paraan ng pamumuhay. Ang mga taong matiyaga ay magkakaroon ng mas magandang relasyon kaysa sa mga taong walang pasensya, pati na rin ang mapagpakumbaba vs mapagmataas, mapagbigay vs sakim. . . Ang bawat anyo ng lipunan – pamilya, organisasyon, pamayanan, bansa – ay nagsasangkot ng maraming ugnayan, kaya ang kabutihan ay nakikinabang sa lipunan.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.