Luz de Maria, 30 Ianuarie 2022

______________________________________________________________

MESAJUL SFÂNTULUI ARHANGHEL MIHAIL,
LUZ DE MARIEI
30 IANUARIE 2022

Popor al Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos:


SUNT MOMENTE DE NELINIȘTE PENTRU OMENIREA CE AȘTEAPTĂ FĂRĂ SĂ ȘTIE CE, DEȘI O REFUZĂ, ACEASTĂ STARE CREȘTE ÎN CREATURILE FĂRĂ CREDINȚĂ, CE NU IUBESC ȘI NU ADORĂ PREASFÂNTA TREIME.


Popor iubit al Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos:


 „Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul, Dumnezeul cel atotputernic,
cel care era, care este şi care vine!”.
 (Apoc 4,8)


Mare este Puterea Divină pentru a vă răscumpăra din păcat! În această generație, precum în cele anterioare, nesupunerea a fost cauza marilor rele pentru omenire: omul se revoltă împotriva Lui Dumnezeu și omul cade pradă a propriilor lui invenții.


VĂ MENȚINEM ÎNAINTEA NOASTRĂ, LEGIUNILE MELE VĂ PRIVESC ÎN FIECARE MOMENT ȘI EU VĂ INVIT SĂ FIȚI ÎNDEPLINITORI AI VOINȚEI DIVINE.


DECIDEȚI-VĂ ACUM SĂ CĂUTAȚI MÂNTUIREA!…și pentru aceasta este nevoie să fiți creaturi de Credință neclintită și fermă, însetați de Mântuirea întregii omeniri.


Ce va fi de creatura umană fără Prezența Divină?
Ce va fi de creatura umană în fața conștiinței sale?


Popor al Lui Dumnezeu, nucleul Pământului este supus imprevizibil influenței soarelui, lunii și a corpurilor cerești ce călătoresc prin Spațiu, înconjurând orbita Pământului, ceea ce afectează asupra elementelor Pământului și creatura umană suferă ceea ce nu a suferit înainte.


În acest moment trebuie să fiți precauți cu marea și să fiți vigilenți pentru ca să nu vă asumați riscuri. Elementele s-au schimbat și se năpustesc asupra Pământului pentru a-l purifica.


Pământul va continua cutremurându-se încă din nucleul lui, care se găsește mai fierbinte și căldura urcă spre suprafață. Aceasta duce ca vulcanii adormiți să se trezească și cei activi să crească activitatea lor, împiedicând ca diverse țări să folosească rutele lor de zbor și creaturile umane nu vor reuși să ajungă unde locuiesc până când nu sunt restabilite rute noi.


Creatura umană se găsește bucurându-se de viață de parcă nu s-ar întâmpla nimic în acest moment. Boala biciuie omenirea și va continua transformându-se (suferind mutări; n.trad.) și cu noile boli care se vor prelungi. Unele sunt împrăștiate din aer de știința rău angajată și omenirea nu află de aceasta.


Creatura umană mai mult și mai mult îndepărtată de Preasfânta Treime și de Regina și Mama Noastră, se focusează în plăcerile lumii, ignorând Semnele și Semnalele acestui moment, lăsând la o parte tot ce le indică Cerul.


Europa se va găsi într-un răsărit și va fi „Babel” … și toată omenirea va suferi ca urmare.


Copiii Lui Dumnezeu trebuie să se instruiască în ceea ce vine pentru omenire, a-L iubi pe Dumnezeu nu trebuie să vă mențină în ignoranța în care trăiește majoritatea Poporului Lui Dumnezeu.


INSTRUIȚI-VĂ, pentru ca să nu respingeți netăgăduitul și să nu vă separați de calea corectă!


CREDINȚA ȘI RAȚIUNEA NU SE CONTRAZIC. Se contrazic când egoul uman pătrunde mintea creaturii umane și o menține într-o constantă dezbatere între Credință și rațiune. Egoul uman este puternic în unele creaturi și reușește să vă abată de la cale.


Ah, Popor al Lui Dumnezeu, veți fi martori ai puterii elementelor ce se găsesc agitate din cauza schimbărilor pe care le suferă Pământul încă din nucleul lui! Schimbări exercitate de influența soarelui, lunii și asteroizilor care de unde se găsesc, influențează deja în alterările câmpului magnetic al Pământului, ceea ce contribuie la cutremurarea faliilor tectonice în Pământ.


Popor al Regelui și Domnului Nostru, Isus Cristos:


Cine va rezista înaintea schimbărilor ce vin?
Aceia care nu se învârt, nici nu șovăie mărturisind Credința…
Aceia care se pregătesc în Credință și încrederea lor în Milostivirea Divină este mai puternică pentru că au fost participanți ai mărețiilor Preasfintei Treimi…


Aceia se vor menține fermi.


ACESTA ESTE MOMENTUL ÎN CARE TREBUIE SĂ MENȚINEȚI ÎNCREDEREA ÎN PROMISIUNILE DIVINE.


„Să-l laude pe Domnul pentru bunătatea lui,

pentru minunile [pe care le-a făcut] în folosul fiilor oamenilor!


Căci a sfărâmat porţile de bronz
şi a frânt zăvoarele de fier.” (psal 107, 15-16)


Nu vă temeți, sunteți copii ai Celui Preaînalt. Nu vă temeți și mențineți Credința.


Rugați-vă pentru toată omenirea, rugați-vă.


CU SABIA MEA ÎN ÎNALT VĂ PROTEJEZ.


Sfântul Arhanghel Mihail


BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ DE PĂCAT

COMENTARIUL LUZ DE MARIEI


Fraților,


Pentru a înțelege mai bine cuvântul „Babel” în mesajul de la Sfântul Arhanghel Mihail, vă relatez ceea ce El mi-a explicat:


Cuvântul Babel provine de la verbul balbal ce înseamnă a face confuzie. În acest caz nu este omul cel ce edifică un turn pentru a-L atinge pe Dumnezeu, dar dimpotrivă, omul nu-L dorește pe Dumnezeu pe Pământ și predă în marea lui confuzie ceea ce este a Lui Dumnezeu, unei elite pentru a trăi sub regulile ei în tot aspectul.


Atât în narațiunea biblică cât în referința pe care o face Sfântul Arhanghel Mihail, sunt prezente mândria, nesupunerea și preponderența omului. Ca rezultat al acestor greșeli, în Turnul Babel a avut loc marea confuzie, de vreme ce nu reușeau să se înțeleagă nici chiar între familii.


Acum vedem că înăuntrul familiilor chiar este discordie, din cauza puterii externe care a ajuns pentru a separa, nu prin limbi, dar prin impuneri pe care toți le cunoaștem. Este momentul în care în familii unii vor denunța pe alții, în societate se va trăi haosul înaintea confuziei omului, din cauza faptelor ce vor avea loc pe Pământ și în serviciul a marii părți a omenirii față de anticrist.


Ar putea fi alte referințe sau semnificații despre cuvântul Babel, mai mult, în acest comentariu definiția ce corespunde este cea care s-a comentat aici.

______________________________________________________________

This entry was posted in Română and tagged . Bookmark the permalink.