Mary Co-Manunubos

______________________________________________________________

Buhay Ang Aking Manunubos

______________________________________________________________

Buod ng isang Artikulo ni Christine Niles, M.St. (Oxon.), J.D.

ChurchMilitant.com  

Disyembre 30, 2016

Ang Komisyong Teolohiko ng isang Internasyonal Marian Organisasyon naglathala ng 10-pahinang dokumento tungkol sa “Ang Tungkulin ng Mary sa Pagtubus” “Magalang na hinihiling ng dokumento si Papa Francis na kilalanin at parangalan si Mary, ang ina ni Hesus, bilang ‘Co-Manunubos Kasama Hesus ang Manunubos’ sa 2017 sentenaryo anibersaryo ng Mga Aparisyon ni Marian sa Fatima, Portugal.” Ang kahilingan ay bahagi ng isang mas malawak na kilusan para ipahayag ng Simbahan Ang Ikalimang Marian Dogma.

Ang komisyon na May 33 miyembro ay nag-alok ng buod ng dokumento nito:

Ang malayang pagpapasya ng Mahal na Birhen na maging Ina ng Ating Panginoon ay ang simula ng Kanya pakikilahok sa misyon ng Ating Panginoon ng kaligtasan ng sangkatauhan;

Ang espesyal na partisipasyon ng Mahal na Birhen sa gawain ng pagtubos ng Ating Panginoon ay posible lamang sa pamamagitan ng Kanyang walang katapusang mga merito, at hindi nakakabawas sa gawaing pagtubos ni Kristo;

Ang pagbanggit sa “babae” sa Genesis 3:15 at ang Kanyang “binhi” ay isang pagpapakita ng tagumpay ng Aming Ginang tagumpay ng Ginand laban kay Satanas at kasalanan. Ang Immaculate Conception ay paghahanda para sa Kanya na maging perpektong tao na kasama ng Ating Panginoon;

Ang Pagtatanghal ay nagbubunyag ng patuloy na misyon ng Aming Ginang na kasamang co-manunubos kasama si Kristo, na nagtatapos sa Golgotha, kung Siya sa loob pinagkakaisa ang sarili niya sa mga pagdurusa ng Ating Panginoon sa Krus;

Ang konsepto ng Unang Simbahan ng “Bagong Eba” ay ang unang tanda ng pagtuturo ng Aming Ginang bilang co-manunubos; Ang kanyang titulo bilang “Manunubos” upang ituro ang kanyang pagdurusa kasama ang Ating Panginoon sa Kalbaryo (ika-10 siglo); pagkilala sa Kanyang pagiging “kasamang napako sa krus” kasama ng Ating Panginoon (ika-12 siglo); ang pamagat na “Co-Manunubos” (ika-15 siglo); ang “gintong panahon” ng Co-Manunubos (ika-17 siglo); ang pamagat ng “Co-Manunubos” na inilapat ni Papa Pius XI at Papa St. John Paul II (ika-19 at ika-20 siglo);

Ang prefix na “co-” ay nagsasaad ng “kasama” at hindi “kapantay.” Walang sinuman ang maaaring ilagay sa antas ng Banal, dahil ito ay kalapastanganan;

Ang 2017 ay ang sentenaryo ng mga aparisyon ng Aming Ginang sa Fatima, “na kung saan mismo ay bumubuo ng isang malakas na pagpapakita ng katuwang na pagtubos ng Aming Ginang sa pagkilos.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.