Ikatlong Digmaang Pandaigdig

______________________________________________________________

Saan Nga Ba Posibleng Sumiklab Ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig

______________________________________________________________

“Sapagka’t ang aming kagubatan ay hindi laban sa laman at dugo; subalit laban sa mga pamunuan at kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng sanlibutan ng kadiliman na ito, laban sa mga espiritu ng kasamaan sa matataas na lugar.” (Mga Taga Efeso 6:12)

______________________________________________________________

Sabi ng ATING PANGINOON:

“Ang tiyempo ng Babala ay naitakda na. Ang ipinaabot ay ang kalubhaan ng Dakilang Ikatlong Digmaang Pandaigdig. Ang huling yugto ng digmaang ito, na magtatapos sa buong arsenal ng mass pagkawasak ng Nuclear Warheads, ay mag-trigger sa pinakadulo.

Ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig ay magsisimula na ngayon sa kakila-kilabot na ibubunga nito. Ang mga piling pamilya at kanilang mga Lihim na Lipunan, na pinamunuan nang lihim ng Antichrist, ay inihanda na ang kanilang mga hukbo para sa Ikatlong Digmaang Pandaigdig, upang wasakin ang marami sa mga anak ng Diyos, upang mabawasan ang populace ng mundo. Magsisimula ito sa pagkawasak ng Ginintuang Dome, ang pagsalakay at pagsalakay ng Israel, ang nukleyar na pagkawasak ng Iran at ng malaking digmaan sa Gitnang Silangan; ang pagsalakay ng Europa sa pamamagitan ng Russia; ang pagsalakay mula sa Tsina sa Rehiyon ng Asya at ang pagsalakay at pagsalakay ng US sa pamamagitan ng Komunismo.

Gayunman, ito ay paiikliin para sa kapakanan ng mga hinirang, habang ang Antichrist ay lhanapin bilang isang tagapagligtas sa Sangkatauhan at itigil ang digmaan, dalhin ang kanyang maling kapayapaan at maghahatid ng bagong alyansa sa pagitan ng mga kaaway ng Israel at Israel. Sa mga panahong ito darating ang Babala at magbibigay-liwanag sa sangkatauhan. Ang Antichrist ay mapipi sa loob ng ilang panahon at ang mundo ay magkakaroon ng oras na muling suriin, bago magsimula ang huling kapighatian ng mundo, tulad ng sasabihin ng Antichrist sa mga Siyentipiko na ang Babala ay isang likas na kababalaghan at, tulad ng makikita ninyo, ang mundo ay patuloy na tulad ng dati.”

______________________________________________________________

Pinagmumulan: https://littlepebble.org/2016/08/09/message-740-9-august-2016/

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.