Pedro II: Marian Papa

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Binanggit ng mga Ama ng Simbahan ang isang “Panahon ng Kapayapaan” sa Ang Katapusan ng mga Panahon. Naniniwala ako na ito ay nauugnay sa “pagtatagumpay ng Kalinis-linisang Puso,” ang inihula ng Mahal na Ina sa Fatima.

Kailangan ng Sangkatauhan ang tulong ng Langit, at ipinangako ito ng Ang Walang Hanggang Ina sa pamamagitan ng promulgation ng Ang Ikalimang Marian Dogma na nagdedeklara ng kanyang Co-Manunubos, Mediadora at Magtaguyod of Humanity. Ipahahayag ni Papa Pedro II ang dogma sa maagang bahagi ng kanyang pontificate.

I-click ang sumusunod na link.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.