Pakete ng Schism

______________________________________________________________

Ang Simbahang Romano katoliko ay nasa gilid ng isang iskedyismo, ngunit ang Simbahan ay muling magbabangon sa Pilipinas.

I-klik ang sumusunod na mga link sa pababang order.

Ang Schism

Ang Schism ng Simbahan

Ang Pinakamalaking Schism

Panloob na Tinig mula kay Hesus tungkol sa Simbahan

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.