Putin Malapit na Umanong Magdesisyon!

______________________________________________________________Naku po! President Putin patuloy umanong kinukumbinsi ng kanyang mga advisor na salakayin ang Ukr…

______________________________________________________________

Susubukan umano ng mga adviser ni Russian President Vladimir Putin sa Kremlin na kumbinsihin ang kanilang pinuno na salakayin na ang bansang Ukraine, ayon sa nakuhang impormayson ng Express-co-uk.

Nagbabala ang Russia na ang Ukraine ang mananagot sa sarili nitong pagksira kung babalewalain ng gobyerno ng Kiev ang mga umiiral na kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa.

Ang senior diplomat na si Vasily Nebenzya, ang permanenteng kinatawan ng Russia sa United Nations ay nagbigay ng babala sa isang tensyonadong security council na debate tungkol sa krisis.

Iniulat ito habang ang Russia ay nagdeploy ng humigit-kumulang 120,000 mga tropa malapit sa sa border nito sa Ukraine, isang hakbang na agad naman kinondena ng mga Western powers.

Noong nakaraang linggo, sinabi ng United Kingdom na mataas ang posibilidad na ang Russia, isang major gas supplier sa Europa, ay nagbabalak umanong salakayin ang Ukraine ngunit agad namang itinanggi ito ng Moscow.

______________________________________________________________

Ang Ukraine ay dating bahagi ng Unyong Sobyet–na kung ano ang tawag sa Russia bago ito naging Russia sa pamamagitan ng pagtanggal sa karamihan ng mga bahagi na hindi naglalaman ng maraming aktwal na mga Ruso. Ang mga Ruso, bantayan nang mabuti ang bansa at ang mga gawain nito, hangganan ng Russia ang Ukraine.

Ang Ukraine ay hindi bahagi ng NATO, ang western military alliance na pinamumunuan ng USA. Gayunpaman, sinabi ng Ukraine na nais nitong “isama” sa kanlurang Europa. Nag-set up ito ng mga tensyon sa pagitan ng mga Ukrainians na tumitingin sa kanluran–sa kanlurang mga demokrasya at USA–at iyong mga Ukrainians na tumitingin sa silangan sa Russia.

Nakikita ni G. Putin ang NATO bilang isang banta at ninanais niyang umatras ang NATO mula sa Silangang Europa. Nais niyang tiyakin na ang Ukraine ay hindi kailanman sasali sa NATO, dahil ilalagay nito ang alyansa sa Kanluran sa higit pa sa hangganan ng Russia. Hindi rin lihim na ninanais ni G. Putin na ang mga teritoryo ng Silangang Europa ng dating Unyong Sobyet ay manatili sa saklaw ng impluwensya ng Russia.

Tinitingnan ng Russia ang Ukraine bilang isang strategic security buffer zone. Para sa Russia, ang Ukraine ay nonnegotiable at dapat na muling sumailalim sa saklaw ng impluwensya nito.

______________________________________________________________

Bagama’t nabubuhay tayo sa panahon ng “mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan,” hinihikayat tayo ni Jesus na “tumingin sa itaas at itaas ang inyong mga ulo, sapagkat ang inyong pagtubos ay malapit na” (Lucas 21:28).

Dapat nating buuin, o palalimin, ang ating kaugnayan sa Diyos. Ang oras ng pagbabalik ni Hesus ay papalapit na. Ang mga palatandaan ng babala ay nasa paligid natin.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Putin Malapit na Umanong Magdesisyon!

  1. Pingback: Pakete ng Ikatlong Digmaang Pandaigdig | Manuel Silveira

Comments are closed.