Hindi Inaasahang Pagbabago sa Vatican

______________________________________________________________

VATICAN

______________________________________________________________

Ngayon ay makikita mo ang puwersa ng mga elemento na umaangat laban sa makasalanang sangkatauhan! Manalangin at kumilos upang maunawaan ng iyong mga kapatid na ang pagbabago ay apurahan. Ipagdasal na maliwanagan ang lahat, at ang kanilang mga mata ay patuloy na makita kung paano nila ako nasaktan sa kanilang mga aksyon.

Tinatawag Ko kayo upang ipakita na kayo ay mga saksi ng Aking mga babala: kung saan ito ay mainit, ngayon ay bumabagsak ang niyebe, at kung saan nagkaroon ng niyebe, mayroong matinding init.

MGA MAHAL KO, DUMATING NA ANG PAGHIHINTAY. Naririnig ko ang aking mga anak na nagsasabi: “Naghintay ako ng mahabang panahon, at walang nangyayari”. Ang mga kaganapang ito ay hindi magbibigay sa iyo ng oras upang isipin kung ano pa ang maaaring dumating. Mas masusubok ang Aking Simbahan: isang hindi inaasahang pagbabago sa Vatican ang maglalagay sa Aking Mga Tao sa dulo.

______________________________________________________________

“Manalangin, Bayan ng ating Hari at Panginoong Hesukristo, ang Simbahan ay nagdurusa sa mga pagbabagong biglang lilitaw,” sinabi ni Archangel Michael kay Luz de Maria noong Enero 1, 2022.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.