Luz de Maria, Pebrero 28, 2022

______________________________________________________________

MENSAHE NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO SA KANYANG MAHAL NA ANAK NA SI LUZ DE MARIA

FEBRUARY 28, 2022

[Tingnan ang Website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Aking mga minamahal na tao:

PANATILIHING BUKAS ANG PUSO KO SA MGA NAIS NA LUMAPIT SA AKIN.

Ang Aking Awa ay walang katapusan. Hinihintay Ko kayo kasama ng Aking Banal na Pag-ibig upang kayo ay maging mga bagong nilalang.

Aking mga minamahal:

IKAW AY NABUBUHAY SA PANAHON NA NAGTUNGO SA IYO TUNGO SA KATUPARAN NG LAHAT NG IPINAHAYAG NG AKING BAHAY. Kahit na makakita ka ng kaunting pahinga, hindi ito magtatagal, dahil sa pagmamataas ng mga pinuno ng mundo na may pagnanais sa kapangyarihan.

Paano ako nagdadalamhati sa sakit na dumarami para sa sangkatauhan!

Ang pagmamataas ay walang limitasyon, ang kapangyarihan ay umaakay sa tao na gamitin ang lahat ng kanyang nilikha upang hindi makakilos ang mga itinuturing niyang kanyang mga kalaban. Tulad ng sa mga lungga, sila ay nagpaplano upang mahuli ang mga tao nang hindi nalalaman.

Mga anak, saan ninyo iniwan ang inyong mga pusong laman? Sila ay sadyang pumapatay upang palakihin ang digmaan, O sangkatauhan, kung gaano mo iginuhit sa iyong sarili ang pagdurusa hanggang sa punto ng pagkahapo!

Mga bata, manalangin para sa Gitnang Silangan.

Mga bata, manalangin para sa France.

Mga bata, manalangin para sa Italya.

Mga bata, manalangin para sa Tsina.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin para sa mga nagdurusa at nagdadalamhati sa sandaling ito.

Aking Bayan, mararanasan mo ang lagim na nagmumula sa mga nagpapanatili ng mga plano para sa pananakop.

Paano mo pinahihirapan ang Aking Puso!

Ilang luha ang aking ibinuhos para sa sangkatauhan!

Aking mga anak, unti-unti na kayong pumapasok sa malungkot na senaryo ng digmaan na ito, na lalago hanggang sa ito ay maging higit pa sa paglilinis.

Kayo ay nabubuhay, Aking mga anak, kayo ay nabubuhay sa kawalan ng pakiramdam ng mga taong nanonood ng pagkawasak at panaghoy ng kanilang mga kapwa tao sa pamamagitan ng teknolohiyang paraan, na para bang ito ay mga nakamamatay na laro. Nasanay ka na sa kathang-isip na kamatayan (1) na hindi ka naantig sa dalamhati ng iba.

Aking mga tao, ang digmaan ay tatakbo sa buong Mundo sa gitna ng mga salungatan at paghihiganti hanggang sa ang isang walang pag-aalinlangan na sangkatauhan ay mabigla at kung ano ang inaasahan ay mangyari… Gaano ang pagdadalamhati ng Aking Puso dahil dito, Aking mga anak, kung gaano ito nagdadalamhati!

MAHAL KO KAYO, AKING MGA ANAK, PANATILIHING ALERTO.

Darating ang salot, ipinadala muli. Aking mga anak, maging mga nilalang ng Pananampalataya, manatiling malapit sa Akin, tanggapin Ako nang nararapat, bago magsara ang Aking mga Simbahan.

“Lumapit sa Akin” (Mt 11:28): Mahal kita nang walang hanggan. pinagpapala kita. Kayo ay Aking mga anak.

Ang iyong Hesus

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NAGLILIHI NG WALANG KASALANAN

Binalaan tayo ng Mahal na Birheng Maria sa mga paulit-ulit na okasyon, partikular noong Setyembre 29, 2014: “Ang digmaan ay nakatayo sa harap mo at hindi mo ito kinikilala. Ang isipan ng Aking mga anak ay naabutan at sinanay sa paglilingkod sa kasamaan sa pamamagitan ng teknolohiya, sa pamamagitan ng mga video game, upang sa sandaling ito ay tingnan mo ang ebolusyon ng digmaan bilang isang bagay na normal sa buhay ng tao. Kung gaano ang maling paggamit ng teknolohiya ay hinampas ang sangkatauhan!”

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Sa pakikinig sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesu-Kristo, higit sa puso kaysa sa pakiramdam ng pandinig, hindi ako maaaring manatiling walang malasakit sa napakaraming Banal na Pahayag na ibinigay sa sangkatauhan upang ang tao ay makabalik sa Diyos. Ngunit ngayon ay nagdurusa tayo sa mga kahihinatnan ng pagmamataas at kawalang-interes…

Sa sandaling ito, nananawagan ako sa mga pangulo ng lahat ng bansa sa mundo na magsikap na mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa sa kanilang mga tao. Ako ay partikular na nananawagan sa mga pangulo ng mga dakilang kapangyarihan upang, sa pagtingin sa hinaharap, hindi nila hamakin ang panawagan na Ako ay dumating upang dalhin sila sa Pangalan ng Aking Anak, at nang sa gayon ay itigil na nila ang lahat ng hindi pagkakasundo, lalo na ang pagtigil sa pagnanais. para sa kapangyarihan, na magtatapos sa isang Ikatlong Digmaang Pandaigdig.

Sumigaw Ako sa pangulo ng bansa ng Estados Unidos, upang ang anak kong ito ay makinig sa Inang ito na higit na nakikita kaysa sa kanya, at nagdurusa dahil sa mga kahihinatnan ng isang pagkilos ng pakikipaglaban na magpapakawala ng pagpatay para sa lahat. Mga anak ko.

Sumigaw ako sa Aking anak na pangulo ng Russia na magsumikap nang husto upang ihinto ang digmaan. (ANG PINAKASANANG BIRHEN MARIA, OKTUBRE 2, 2013)


Manalangin, Aking mga anak, manalangin; nalalapit na ang digmaan, nagdudulot ng kalituhan, pinapatay ang mga inosente ng mga sandata na hindi kontrolado ng tao; ang tao ng agham ay magiging berdugo ng kanyang sariling lahi. Ang enerhiyang nuklear ay ang dakilang Herodes sa panahong ito. Sabihin sa Aking mga anak na huwag manghina, huwag matakot na mapili sa babala sa mga hindi nakakakilala sa Akin at walang alam sa hinaharap ng henerasyong ito. Sabihin sa kanila na ang Aking Bayan ay magtatagumpay at na kasama Ko, ibabangon Ko sila upang hindi sila magdusa, ngunit ang kanilang mga budhi ay dapat manatili sa Akin. Hindi lahat ng lalaki ay walang alam sa mga mangyayari, ngunit isinantabi nila ito upang hindi maabala sa pamamagitan ng pagsisikap na maging mas mahusay. (DIALOGUE SA PAGITAN NG ATING PANGINOONG JESUCRISTO AT KANYANG MAHAL NA ANAK NA SI LUZ DE MARIA PARA SA BUONG MUNDO, MARSO 3, 2014)


Mga minamahal na anak ng Aking Kalinis-linisang Puso: sila ay naghahanda para sa digmaan, ngunit ito ay hindi lamang sa Europa: ang ibang mga bansa sa mundo ay sasali dahil sa pangako sa mga taong tahimik na nagbigay sa kanila ng mga sandata, na magiging sanhi ng isang sorpresa sa gitna. ng panghihina ng loob ng digmaan. Mga bata, nakaranas na kayo ng mga masasakit na sandali sa ilang bansa, ngunit sa pagkakataong ito ay ang Sangkatauhan sa pangkalahatan ang magdurusa dahil sa kasamaang ito na pinukaw ng mga nakipagkasundo kay Satanas bilang bahagi ng paghahanda para sa pagtatanghal ng Antikristo – isang pagtatanghal na inihahanda sa sandaling ito ng makapangyarihang mga pamilya sa mundo. Mga bata, huwag pumunta sa ibang mga kalsada; tingnan mo ng husto ang Katotohanan na inililihim sa iyo.  (ANG PINAKASANANG BIRHEN MARIA, 21 SETYEMBRE 2015)


Minamahal kong mga anak, ito ay isang maselang sandali sa mundo dahil sa pagkakaisa ng pinakamalakas na kapangyarihan. Ito ay mahirap na mga panahon para sa lahat ng mga tao na nahaharap sa patuloy na banta ng mga provokasyon upang ang digmaan ay sumiklab. Samakatuwid, tinatawagan kita na ipagdasal ang Estados Unidos at Russia – ang ilan sa mga pangunahing tauhan sa nakakatakot na senaryo na ito.

Mga bata, ang tunay na prinsipyo na nagpapakilos sa mga dakilang kapangyarihan upang isulong ang digmaan ay hindi ninyo alam. Ang lahat ng mga kilos ng tao ay may implicit na wakas na humahantong sa kanya upang makinabang mula rito. Sa likod ng mga rebolusyon, ang mga gawaing paninira at mga protesta na tila hindi nakakapinsala ay kasinungalingan ng mga interes na hindi lamang pang-ekonomiya, pampulitika, heograpikal, na hindi maisip ng mga walang kamalayan sa pulitika, na lumilikha ng kaguluhan sa pamamagitan ng walang kontrol na karahasan na na-program upang dalhin ang sangkatauhan sa puntong ito, kung saan matatagpuan ang sarili nitong isang hakbang na lang mula sa pagsira sa sarili ng sangkatauhan. (ANG MAPALALANG BIRHENG MARIA, OKTUBRE 4, 2015)


Manalangin para sa Ukraine, ang dugo ay mabubuhos. (ANG MAPALALANG BIRHEN MARIA, FEBRUARY 10, 2015)


Manalangin para sa Russia, ito ay sorpresa sa mundo. (ANG MAPALALANG BIRHEN MARIA, DISYEMBRE 7, 2016)


Manatili sa pag-asa: Ang Russia ay gagawa ng isang desisyon na makakaapekto sa buong Europa nang direkta at hindi direkta sa buong mundo. (ANG MAPALALANG BIRHENG MARIA, HUNYO 21, 2017)


Mga tao ng Diyos, makikita mo sa iyong mga mata ang simula ng armadong pakikidigma, hindi lamang ang bacteriological war kung saan ka nakatira. Ah…, gaanong babagsak ang Banal na Poot sa mga nagdulot ng sakit ng sakit sa sangkatauhan! (ST MICHAEL THE ARCHANGEL, ABRIL 3, 2020)


Manalangin, Aking mga anak, manalangin, manalangin, ang Balkan ay gagawa ng balita para sa sangkatauhan. (*)


Manalangin, Aking mga anak, manalangin, ang Europa na walang ekonomiya ay magiging biktima ng mga mananakop na nakasuot ng pula. (ANG MAPALALANG BIRHENG MARIA, MARSO 14, 2021)


(*) Balkan Peninsula. Bagama’t ang mga estado ng Croatia, Slovenia, Slovakia, Hungary, Romania, Moldova at Ukraine ay wala sa loob ng Balkan peninsula, para sa makasaysayang at kultural na mga kadahilanan ay kasama sila sa loob ng rehiyon ng Balkan.


Ang mga galamay ng Antikristo ay nagmamadaling gumagalaw, na nagpapaalab sa isipan ng mga pinuno ng mga kapangyarihan. Ang pangunahing bahagi ng digmaan ay hindi kung ano ang ipinakita sa iyo, ngunit ang ekonomiya ng bansa sa hilaga at ang pagnanais ng oso para sa kapangyarihan. Huwag tumingin sa ibabaw, pumunta ng mas malalim. (ST MICHAEL THE ARCHANGEL, FEBRUARY 19, 2022)

______________________________________________________________


This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.