Pakete ng Ebanghelyo

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Tinawag ako ng Banal na Espiritu sa kalagitnaan ng gabi at binigyan ako ng sumusunod na utos:

“Ilahad ang Ebanghelyo ni Marcos sa mga bahagi para sa mga tao upang mapagbuti ang kanilang kaalaman tungkol kay Kristo bilang pag-asam ng Pag-iilaw ng Konsensya.”

______________________________________________________________

Ebanghelyo ni Marcos

Ang Paghahanda para sa Ang Pampublikong Ministeryo ni Hesus

Kabanata 1 ng Ang Hiwaga ni Hesus

Kabanata 2 ng Ang Misteryo ni Hesus

Kabanata 3 ng Ang Misteryo ni Hesus

Kabanata 4 ng Ang Misteryo ni Hesus

Kabanata 5 ng Ang Misteryo ni Hesus

Kabanata 6 ng Ang Misteryo ni Hesus

Kabanata 7 ng Ang Misteryo ni Hesus

Kabanata 8 ng Ang Misteryo ni Hesus

Kabanata 8 ng Ang Misteryo ay Nagsisimulang Mabunyag

Kabanata 9 ng Ang Misteryo ay Nagsisimulang Mabunyag

Kabanata 10 ng Ang Misteryo ay Nagsisimulang Mabunyag

Kabanata 11 ng Ang Misteryo ay Nagsisimulang Mabunyag

Kabanata 12 ng Ang Misteryo ay Nagsisimulang Mabunyag

Kabanata 13 ng Ang Misteryo ay Nagsisimulang Mabunyag

Kabanata 14 ng Ang Misteryo ay Nagsisimulang Mabunyag

Kabanata 15 ng Ang Misteryo ay Nagsisimulang Mabunyag

Kabanata 16 ng Ang Misteryo ay Nagsisimulang Mabunyag

______________________________________________________________


This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.