Na de dood van Christus

______________________________________________________________

______________________________________________________________

De video’s hebben inscripties in het Portugees. De bovenste video toont gebeurtenissen na Christus’ dood, en de onderste video toont de daaropvolgende gebeurtenissen voorafgaand aan Zijn begrafenis.

Christus’ dood

Tegen de middag viel de duisternis over het hele land tot drie uur ‘s middags. En om drie uur riep Jezus met luide stem: “Eloi, Eloi, lema sabachtani?” wat vertaald wordt: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?” Sommige omstanders die het hoorden zeiden: “Kijk, hij roept Elia.” Een van hen rende weg, doorweekte een spons met wijn, deed die aan een riet en gaf hem te drinken, zeggende: “Wacht, laten we eens kijken of Elia hem komt halen.” Jezus slaakte een luide kreet en blies zijn laatste adem uit. Het voorhangsel van het heiligdom werd van boven naar beneden in tweeën gescheurd. Toen de centurio die tegenover hem stond zag hoe hij zijn laatste adem uitblies, zei hij: “Deze man was echt de Zoon van God!” Er waren ook vrouwen die van een afstand toekeken. Onder hen waren Maria Magdalena, Maria de moeder van de jongere Jacobus en van Joses, en Salome. Deze vrouwen waren hem gevolgd toen hij in Galilea was en hadden hem gediend. Er waren ook veel andere vrouwen die met hem mee waren naar Jeruzalem.

(Marcos 15:33-41)

De onderste video toont Satan die schreeuwt omdat hij geketend was door Christus, die Satan zal opsluiten in Armageddon. De discipelen van Christus daalden Zijn lijk van het kruis af naar Zijn moeder.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

This entry was posted in Nederlands and tagged . Bookmark the permalink.